Bystyret bryter samarbeid

SIER STOPP: Bystyret i Kristiansand bryter samarbeidet med Birkene på IKT. FOTO: Ragna Marie Henden / Kristiansands kommune

Kristiansand sier opp den interkommunale IKT-avtalen inneværende år.

«Samarbeidsavtalen KR-IKT sies opp innen 31.desember 2016».

Slik lyder vedtaket fattet i bystyret i Kristiansand onsdag kveld. Den interkommunale avtalen om IKT (informasjon- og kommunikasjonsteknologi) omfatter Kristiansand, Songdalen, Lillesand, Iveland og Birkenes. Nå er det altså slutt, men avtalen har tre års oppsigelsestid.

Bystyret har også vedtatt at kommunens generelle engasjement i Knutepunkt Sørlandets ulike fagnettverk, nedtones eller avsluttes.

«Kristiansand kommune er ikke innstilt på å videreføre dagens økonomiske bidrag og anmoder Knutepunktet å vurdere en ny finansieringsmodell som på en bedre måte fordeler kostnadene mellom deltakerkommunene».

Rådmann Tor Sommerseth i Kristiansand har tidligere uttalt til Birkenesavisa at han ikke synes det er spesielt oppsiktsvekkende at Kristiansand nå prioriterer seg selv.

– Det er vanskelig å se store fordeler for Kristiansand kommune med IKT-samarbeidet. Analyser viser at IKT- samarbeidet har gått på bekostning av Kristiansand kommunes digitale utvikling, skriver han i saksfremlegget til politikerne.

IKT-samarbeidet ble vedtatt avsluttet med 43 mot ti stemmer.