Låner bort talerstolen

SIER JA; Ordfører Anders Christiansen (Ap) oppfordrer innbyggerne til å si ja til Nye Kristiansand.
TALERSTOL: Før jul innførte ordfører Anders Christiansen (Ap) talerstol i kommunestyret. Nå håper han også innbyggerne vil ta den i bruk.

TALERSTOL: Før jul innførte ordfører Anders Christiansen (Ap) talerstol i kommunestyret. Nå håper han også innbyggerne vil ta den i bruk.

Ordfører Anders Christiansen håper folket vil gripe mikrofonen, og stille kommunestyret spørsmål.

– Jeg håper dette kan skape interesse for det som skjer i kommunestyret, og at folk kan se at det er muligheter for å stille spørsmål dersom de har noe de lurer på, sier Anders Christiansen (Ap).

Ordføreren snakker om den nylig innførte ordninga i kommunestyret med navnet folkets spørretid. I forbindelse med revideringa av kommunestyrets reglement i desember, ble den lagt inn en åpning for at innbyggere i Birkenes kan stille spørsmål direkte i kommunestyrets møter.

– Mange kommuner har tilsvarende ordning, og det er en måte å holde dialog med innbyggerne, og involvere de i kommunestyrets arbeid, sier han.

Maksimalt 30 minutter i hvert kommunestyremøte er satt av til innbyggerne. Dersom du har noe på hjertet må du ta kontakt med ordføreren senest fem virkedager før møtet. Det betyr at spørsmål til møtet 17. mars må være Christiansen i hende senest fredag klokka 12.00.

– Innbyggerne kan henvende seg direkte til meg, men fortrinnsvis skriftlig. I hvert enkelt tilfelle vil jeg vurdere om spørsmålet tillates stilt, men det skal være så få begrensninger som mulig, sier ordføreren.

I reglementet heter det at spørsmålene må gjelde kommunale forhold av allmenn interesse. Spørsmål om samme sak kan ikke gjentas før det er gått seks måneder. Det er ikke mulig å stille spørsmål som gjelder forhold mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

– Man kan stille spørsmål om henimot alt, men ikke det som går direkte på personer eller om saker som er til behandling samme dag, sier Christiansen.

Spørsmålene skal være korte, og det skal i utgangspunktet ikke ta mer enn ett minutt å stille dem, og to minutter å besvare dem. Innbyggerne kan etter svaret komme med replikk dersom det er ønskelig.

– Fra andre kommuner vet vi at det gjerne tar litt tid før ordninga blir kjent. Jeg tror ikke det blir fryktelig mange spørsmål, men jeg håper det kan være et verktøy for å skape engasjement i noen saker, avslutter ordføreren.