Overrasket over støynivået

BEFARING: Arild Windsland og Anne Kristiansen på befaring på Lista.

På Lista fikk medlemmer av Birkenes kommunestyre se og høre et vindkraftanlegg i drift. Flere ga uttrykk for at støyen var mindre enn forventet.

POSITIVT OVERRASKET: Arild Windsland og Anne Kristiansen på veg tilbake til bussen etter å ha lyttet til støyen fra vindmøllen i bakgrunnen.

POSITIVT OVERRASKET: Arild Windsland og Anne Kristiansen på veg tilbake til bussen etter å ha lyttet til støyen fra vindmøllen i bakgrunnen.

POLITIKK. Lista Vindkraftanlegg, som sto ferdig i 2012, har 31 turbiner spredt over et område på 15 kvadratkilometer. Høyden på vindmøllene er 80 meter til nav, med andre ord litt mindre enn de som planlegges bygd i Birkenes. Anleggsveiene har ført til at mange sykler og går tur i området. Etter anleggsperioden er det fem-seks arbeidsplasser knyttet til vindkraftanlegget. Flere av birkenespolitikerne var overrasket over hvor lite støy vindmøllene ga fra seg.
– Det er mindre støy enn forventet. Vegutbygging fører til sår i naturen, men det er gjort skånsomt her. For meg blir det en avveining av ulemper mot inntekter, mente ordfører Arild Windsland (H). Også Anders Christiansen (Ap) syntes det var mindre lyd enn forventet.
– Vegutbygginga ødelegger for noen og åpner nye muligheter for andre, sa han.
– Det har vært en nyttig tur. Lyden var ikke verre enn jeg hadde forventet. For meg er estetikken viktig. sa Anne Kristiansen (KrF), som også hadde sett på vindmøller i Danmark. Også Iren Sommerset (SV) var opptatt av naturinngrepene.
Med på turen var også Wiggo Svendsen fra Motvind.
– Vi har ikke behov for denne kraften. Støy er en ulempe. Inngrepene i Birkenes blir større enn det vi har sett her, mente han. Også Signy Aas Andreassen (KrF) var skeptisk til en utbygging i Birkenes.
Selv om flere av de som deltok på befaringen ga uttrykk for at ulempene var noe mindre enn forventet, særlig hva gjelder støy, var det ingen som proklamerte at de ville gå inn for søknaden. Saken skal drøftes i partigruppene, og det er fortsatt spenning knyttet til resultatet når kommunestyret skal uttale seg etter sommerferien.
Se flere bilder fra befaringen: