Sand og grus skal gi kommunale inntekter

Må betale eiendomsskatt: Tre grustak i Ytterdalen er taksert til totalt cirka 11,5 millioner kroner. Eiendomsskatt kan gi en ekstrainntekt til Birkenes kommune på cirka 80 000 kroner i året.

HAR FÅTT VARSEL OM EIENDOMSSKATT: Tre grustak i Ytterdalen er taksert til totalt cirka 11,5 millioner kroner. Eiendomsskatt kan gi en ekstrainntekt til Birkenes kommune på cirka 80 000 kroner i året.

Må betale eiendomsskatt: Tre grustak i Ytterdalen er taksert til totalt cirka 11,5 millioner kroner. Eiendomsskatt kan gi en ekstrainntekt til Birkenes kommune på cirka 80 000 kroner i året.

KOMMUNALT. Da ny taksering av næringsbygg og anlegg i Birkenes ble foretatt i 2010, ble grustakene og deres verdier ikke vurdert. Nå har tre grunneiere fått melding om til sammen 80 000 kroner i eiendomsskatt.
eventuell taksering måtte gjennomføres i 2012 dersom de skulle tas med blant verker og bruk som skal betale eiendomsskatt. Med to mot én stemme vedtok nemnda å be kommunen vurdere om takseringen skulle utføres.
– Taksten er nå gjennomført av en ekstern konsulent og brev med melding om takst og skatt sendt ut til grunneierne, opplyser controller Lisa Johannesen i Birkenes kommune.
Ti grustak er vurdert og tre av dem har så stor omsetning at de har fått varsel om utskriving av eiendomsskatt. Skatteinntektene det dreier seg om utgjør 7 promille av taksten og er beregnet til ca. 80 000 kroner sammenlagt. Enkeltsummene er på henholdsvis 14. 707 kroner, 29.183 kroner og 36. 400 kroner. Det er seks ukers klagefrist på vedtakene, som ble meddelt grunneierne per brev i slutten av februar.
– Det er vel ganske stor sannsynlighet for at vi mottar klager, siden dette er første gangen de blir beskattet, antar Johannesen.