Klar med 40 nye poster

POPULÆR FROKOST: Hvert år siden starten har det vært kulturorienteringsfrokost 2. pinsedag kl 10.00 på en av postene. En naturlos har ofte vært med for å fortelle fra det aktuelle området. I anledning Nils Nilsen Enges 200-års jubileum er frokosten i år lagt til Vellane på Håbeslandsheia. ARKIVFOTO

POPULÆR FROKOST: Hvert år siden starten har det vært kulturorienteringsfrokost 2. pinsedag kl 10.00 på en av postene. En naturlos har ofte vært med for å fortelle fra det aktuelle området. I anledning Nils Nilsen Enges 200-års jubileum er frokosten i år lagt til Vellane på Håbeslandsheia. ARKIVFOTO

Kulturorienteringspostene er nå lagt ut i birkenesterrenget for 19. gang.

I år er det turer til Håbeslandsheia, Tveide, Østre Mollestad og Monen Trygve Løland og kulturorienteringskomiteen lokker oss til å besøke.

Håbeslandsheia er aktuell i anledning Nils Nilsen Enges 200-års jubileum i år. Lagtingspresidenten ble født på Vellane, på denne plassen som post nummer 1 i årets kulturorientering er lagt til. Vellane blir naturlig nok også åstedet for årets fellestur og kulturorienteringsfrokost andre pinsedag (16. mai). En annen av postene på Håbesland er Svalandskniben. Med sine 273 meter over havet gir posten en meget god utsikt. Herfra ser man Svalandsheia og Topdalselvas ferd mot havet. Svalandskniben er også det nyeste tilskuddet blant toppturene i kommunen, og Trygve håper at med å ha den med også i Kulturorienteringa så kan det bidra til å sette ny toppturrekord også i år. I fjor ble det registrert hele 15.187 besøk på de 15 forskjellige toppene.

I området rundt Tveideløypa har man lagt 7 poster. Området har i løpet av det siste året fått et løft, med planering, skilting og løypekart, som man gjerne vil vise frem for kulturorientererne.

På Østre Mollestad er det blitt laget et nytt kart. Postene her tar oss blant annet med til Tveideråskleiva, og den Vestlandske hovedvei, eller opp på Kvieråsen, som byr på god utsikt mot Birkeland.

Som tidligere år er det orienteringsgruppa i Birkenes IL som er hovedansvarlig for kulturorienteringsopplegget. De lager hefte og kart med beskrivelse av alle postene og plasserer alle postene ut i naturen, mens kulturkontoret i kommunen hjelper til med trykking og penger.

– Dette er et folkehelsetiltak som gir god trim, masse naturopplevelser, og man blir kjent med kulturminner og steder i Birkenes, reklamerer kulturleder Wenche Flaa Eieland.

Kulturorienteringen startet i 1998 da den tidligere turorienteringen fikk en ny vri der alle postene ble lagt til kulturminner og spesielle steder som forteller og viser den lokale historien. Derfor ble navnet kulturorientering. Et eget hefte forteller om de ulike kulturminnene, og det følger med et klippekort som skal klippes på hver post. Postene står ute hele sommeren til elgjakta begynner. Hver høst samles alle kulturorientererne til felles avslutning, med premiering og gjerne et foredrag om et lokalhistorisk emne.

Konvoluttene er allerede lagt ut for salg på Best bensinstasjon på Birkeland og Birkeland bibliotek. Arrangørene forventer ikke at man klarer å rekke over alle i løpet av sommeren. Har man klippet på 25 poster eller mer får man bli med i trekningen av en masse fine premier.