– Må gjøre det beste ut av situasjonen

Konstituert lensmann Øivind Lindland ved døraJOBBER FOR ØKT ÅPNINGSTID: Konstituert lensmann Øivind Lindland synes ikke én åpen dag i uka for publikum er nok. – Vi jobber for å få til et bedre tilbud, sier han.
Konstituert lensmann Øivind Lindland ved døra

JOBBER FOR ØKT ÅPNINGSTID: Konstituert lensmann Øivind Lindland synes ikke én åpen dag i uka for publikum er nok. – Vi jobber for å få til et bedre tilbud, sier han.

POLITI. Omlegging av polititjenestene og større satsing på operativ tjeneste var årsaken til at publikum møtte stengte dører ved Birkenes lensmannskontor i ukene etter påske.
I de to ukene var situasjon ekstraordinær, etter at Ole Gustav Henriksen gikk av med pensjon. Øivind Lindland ble da konstituert som lensmann, men kontoret har ikke fått noen annen erstatning i månedene fram til den nye lensmannen Jorunn Hæstad begynner en gang i løpet av sommeren.
Nå kan imidlertid Øyvind Lindland opplyse at driftsledelsen ved Sand tjenesteområde, som kontoret sorterer under, har justert på fordelingen i stillingen slik at en liknende situasjon unngås.

Mer operativ tjeneste

Det er ikke bare redusert bemanning som er årsaken. Størstedelen av forklaringen ligger i økt satsning fra sentralt hold på synlig politi. Fra årsskiftet har Politiet på hele Agder blitt pålagt å bruke mer tid på operativ tjeneste, og det skal gjennomføres med begrensede ressurser, både økonomisk og personellmessig. Prioriteringene, som også gjelder Birkenes, blir foretatt av ledelsen i Sand driftsenhet i Grimstad.

Les mer i onsdagens papiravis