Lensmannen til FN-oppdrag i Sør-Sudan

Lensmann Jurunn Hæstad har reist til Sør-Sudan for å jobbe for FN år. Nå vil lensmannsdistriktet finne en vikar til å fylle stillingen i ett år.

PÅ FREDSOPPDRAG: Lensmann Jurunn  Hæstad har reist til Sør-Sudan for å jobbe for FN år. Nå vil lensmannsdistriktet finne en vikar til å fylle stillingen i ett år.

Lensmann Jurunn Hæstad har reist til Sør-Sudan for å jobbe for FN år. Nå vil lensmannsdistriktet finne en vikar til å fylle stillingen i ett år.

POLITI. Lensmann i Birkenes, Jorunn Hæstad reiste sist lørdag til Sør-Sudan i regi av FN.
Hæstad blir i Sør-Sudan i ett år. Lensmann i Lillesand, Kjetil Nygård er konstituert til lensmann også i Birkenes inntil en varig vikariat er ansatt.
Denne prosessen er allerede satt i gang.
Jorunn Hæstad hadde allerede søkt om FN-oppdraget før hun tiltrådte i stillingen som lensmann i Birkenes, og ser på det som en utfordrende og fin mulighet.
Sør-Sudan løsrev seg fra Sudan, og fikk sin selvstendighet i 2011, og har store utfordringer med hensyn til å bygge opp infrastruktur og en fungerende rettsstat.
FN har det overordnede ansvaret for internasjonal fred og sikkerhet, og fredsoperasjoner er blant de mest sentrale virkemidler. Norge deltar i seks av FNs pågående operasjoner, deriblant Sør-Sudan (UNMISS), som innbefatter personell innen militær og politi. UNMISS har en desentralisert struktur med flere kontorer og ansatte ute i felten og færre i hovedkvarteret i hovedstaden i Juba.
Sivilsamfunnet, som frivillige organisasjoner, kvinne- og ungdomsgrupper og de mange kirkesamfunnene, vil kunne bli viktige samarbeidspartnere. For å bidra til stabilitet og fred i regionen, dreier innsatsen inn mot mer langsiktige prosjekter for å utvikle infrastruktur, sosiale tjenester, jordbruk, institusjoner og kompetanse. De norske politifolkene vil gi grunnleggende politiopplæring til Sørsudans politistyrker.