Kjemper videre for arbeidsplassen

GIR IKKE OPP: Fylkesmannen har omgjort kommunens vedtak om dispensasjon for drift av hundepensjonatet på Flakk. Ole Gunnar Brovig har fått beskjed om at han må stenge næringsvirksomheten innen 1. november. – Jeg har engasjert advokat, og må kjempe det jeg kan, sier han.

Midt i høysesongen fikk Ole Gunnar Brovig et brev i posten med beskjed om at Fylkesmannen har omgjort kommunens vedtak i saken om hundepensjonatet på Flakk.

– Jeg har drevet i nesten seks år, og plutselig får jeg beskjed om at Fylkesmannen har omgjort vedtaket, sier Ole Gunnar Brovig.

Han er daglig leder ved Flakkefossen Hundesenter AS. Det er han selv og en annen ansatt i 20 prosent stilling som sørger for den daglige driften på hundesenteret.

Frist til november

September i fjor sa 16 av politikerne i kommunestyret ja til hundepensjonat. Brovig fikk midlertidig dispensasjon fra kommuneplanen til å drive pensjonatet på Flakk i tre år. I starten av fellesferien mottok han imidlertid nyheten om at Fylkesmannen har omgjort kommunens vedtak etter klage fra en nabo. Han har også fått beskjed om at han må stenge næringsvirksomheten innen 1. november.

– Jeg ble helt satt ut. Dette er midt i høysesongen for oss, og så får jeg en slik beskjed. Det gir jo ikke mening når jeg har gjort alt jeg har blitt bedt om i tillegg til at et stort flertall i kommunestyret valgte å si ja til pensjonatet, sier han.

Nesten daglige bestillinger

I vedtaksbrevet fra Fylkesmannen står det blant annet «Tiltaket synes altså i første rekke å medføre fordeler for tiltakshaver selv og har i liten grad samfunnsmessig betydning. Fylkesmannen har forståelse for at det kan være behov for et tilbud om hundepensjonat i Birkenes, men dette er neppe et argument for å tillate virksomheten akkurat på det omsøkte stedet». Det er ikke støyen fra pensjonatet som ligger til grunn for avgjørelsen, men Fylkesmannen skriver at fordelene med tiltaket ikke er klart større enn ulempene. Det står også at hundepensjonatet ikke genererer særlig til næringsinntekter.

– Jeg vil jo si at 1,2 årsverk er bedre enn ingen arbeidsplass. Den siste tiden har vi fått inn bestillinger nesten daglig, og i sommer har det vært fullt på kennelen. Det viser at det er et behov for et hundepensjonat, mener han.

 

Les hele saken i Birkenes Avisa på papir!