Nei til hundepensjonat – Men hundegårdene får stå

GEMYTTLIG: Planutvalget på befaring hos Flakkefossen kennel på Flakk. Fra venstre ses teknisk sjef Halvor Nes, ordfører Arild Windsland (H), innehaver Odd Gunnar Brovig, Harald Rugsland fra Rugsland byggtjenester, Jon Inge Holm (H), Nils Olav Eikenes (H), Odd Gunnar Tveit (FrP) og Alfred Kylland (Sp).

Med knappest mulig margin – ordførerens dobbeltstemme – sa planutvalget nei til Odd Gunnar Brovigs søknad om å få drive hundepensjonat midlertidig i tre år på eiendommen sin på Flakk.

GEMYTTLIG: Planutvalget på befaring hos Flakkefossen kennel på Flakk. Fra venstre ses teknisk sjef Halvor Nes, ordfører Arild Windsland (H), innehaver Odd Gunnar Brovig, Harald Rugsland fra Rugsland byggtjenester, Jon Inge Holm (H), Nils Olav Eikenes (H), Odd Gunnar Tveit (FrP) og Alfred Kylland (Sp).

GEMYTTLIG: Planutvalget på befaring hos Flakkefossen kennel på Flakk. Fra venstre ses teknisk sjef Halvor Nes, ordfører Arild Windsland (H), innehaver Odd Gunnar Brovig, Harald Rugsland fra Rugsland byggtjenester, Jon Inge Holm (H), Nils Olav Eikenes (H), Odd Gunnar Tveit (FrP) og Alfred Kylland (Sp).

POLITIKK.
Han slipper imidlertid å rive hundegårdene og de andre bygningsmessige tiltakene som er gjort for å kunne drive kennel og hundepensjonat. Brovig får heller ikke lov til å drive salg av hundefór og hundeutstyr fra garasjen på eiendommen. Dette i tråd med administrasjonens innstilling. Den var begrunnet med at eiendommen ligger i et LNF-område som gradvis er omgjort til boligområde, og at området derfor egner seg dårlig til næring.

Saken har vært en gjenganger i det kommunale saksapparatet siden 2010, da første søknad om kennel og hundepensjonat kom. Naboene har hele tiden vært kritiske til virksomheten som de mener er ulovlig og skaper mye støy og bry for dem. Da planutvalget kom på befaring sist onsdag møtte fem av naboene opp for å si sin mening. De fikk først høre Harald Rugsland i Rugsland byggtjenester fortelle at det nå er gjort en rekke tiltak for å stramme opp driften og redusere støyplagen for naboene. Blant annet skulle Brovig forplikte seg til ikke å ha egne hunder på eiendommen i tillegg til de ni hundene i hundepensjonatet. Det mildnet ikke naboenes syn på saken.

– Den bjeffinga har vi hatt fra halv elleve og utover hver kveld når vi skal legge oss. Så kommer det pensjonathunder i tillegg. Jeg må bare spør; hvorfor blir vi ikke trodd? Vi har brukt så mye energi på dette, og tiltakshaveren har ikke på noe tidspunkt på forhånd igangsatt tiltak for å verne oss naboer mot støy og ulemper. Alle tiltak er blitt gjennomført etter våre påklaginger, så vi har store betenkeligheter til at kommunen vil følge opp sine vedtak og ivareta våre behov, sa Georg Rigadis på vegne av naboene. Han likte heller ikke tanken på at hundegårdene og de fysiske tiltakene skulle få stå.

– Vi er virkelig engstelige for dette. Hvis han får lov å beholde det, så får vi en søknad igjen til neste år, så blir det en ny runde og en ny runde og en ny runde, sa naboen.

Tilbake i møterommet på kommunehuset tok FrPs Odd Gunnar Tveit ordet og ga sin støtte til søknaden. Begrunnelsen var at han syntes Brovig var blitt behandlet dårlig av kommunen og at han ønsket arbeidsplasser til bygda. Anders Christiansen (Ap) syntes det var en vanskelig sak, men støttet Tveits argument om arbeidsplasser. Høyres Nils Olav Eikenes så både fordeler og ulemper, men mente naboene hadde sin fulle rett til å klage.

Med varaordførerens inhabilitet – grunnet et profesjonelt forhold til en av partene i saken for en del år siden – endte avstemningen 4-4. Dermed ble ordførerens dobbeltstemme tungen på vektskålen i administrasjonens favør.

Men saken er ikke ferdig med dét. Under «Eventuelt» ville Odd Gunnar Tveit vite om saken kunne ankes til kommunestyret, noe han fikk bekreftet at den kunne. Dermed kommer saken opp i kommunestyret torsdag kveld.