Ja til ny kommune

Vi skal ikke bli slukt av noen, men bygge en ny kommune der visjonen er nærhet i hverdagen –  styrke for framtida.

LESERBREV: Det er flere grunner til at flertallet i KrF-gruppa i kommeunestyret i Birkenes nå går inn for kommunesammenslåing. Det viktigste er at vi ønsker en kommune som kan levere gode tjenester også i framtida.

I valgkampen i fjor høst sa vi at vi var skeptiske til kommunereformen, men at det var for tidlig å konkludere. Vi var åpne for at kommunesammenslåing kunne være en mulighet for å skaffe bedre tjenester til innbyggerne. Skepsisen besto først og fremst i frykt for at lokaldemokratiet ville bli svekket, og at Birkenes ville bli slukt av Kristiansand.

Det er gått omtrent et halvt år siden valget. Vi har i løpet av noen måneder vært i forhandlinger med Lillesand, Kristiansand, Søgne og Songdalen. En intensjonsavtale er undertegnet og skal legges fram til rådgivende folkeavstemning 6. juni. Kommunestyret vil også høre innbyggerne gjennom telefonundersøkelse og folkemøter. Som folkevalgte har vi nå ansvar for at fordeler og ulemper blir belyst, og for å komme fram til et standpunkt som vi kan anbefale.

Som en av tre i forhandlingsutvalget har jeg vært med på en spennende og god prossess. Fra Birkenes har vi vært tydelige på hva som er våre utfordringer og forventninger. Vi er spesielt glad for at skole og barnehage på Herefoss og Engesland er nevnt i avtalen. Under satsingsområder fikk vi med at den nye kommunen skal legge til rette for næringer som utnytter lokale, fornybare naturressurser, herunder trebaserte næringer. Det er viktig for Birkenes at alle er bevisst på at nye Kristiansand kommune blir en stor skogkommune i Agder.

Nærdemokratiet vil bli ivareatt med kommunedelsutvalg, men uten egen administrasjon for dette. Det er snakk om oppgaver som blir delegert fra kommunestyret, slik at beslutninger kan tas nærmere de det angår. I tillegg kan det være høring av saker som skal opp i kommunestyret. Dette skal utformes nærmere.

Gode tjenester er avhengig av nok folk med god kompetanse. Vi har gjort oss avhengige av utstrakt interkommunalt samarbeid, der det meste foregår nettopp mellom de kommunene som vi nå har avtale med. Det er et poeng å få dette tilbake under folkevalgt kontroll.

Vi ser behov for en større kommune for å ivareta alle de oppgavene vi har på en god måte. Dette er et standpunkt vi tar uavhengig av hvordan et nytt inntektssystem for kommunene vil bli. I arbeidet med å få kommunens budsjett i balanse, ser vi at det er vanskelig nok med dagens inntekter.

Vi skal ikke bli slukt av noen, men bygge en ny kommune der visjonen er nærhet i hverdagen –  styrke for framtida.

 

Anne Kari Birkeland

Varaordfører og gruppeleder

KrF i Birkenes

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til post@birkenes-avisa.no!