Lær av Danmark!

I den offentlige debatt bli Norge ofte sammenlignet med våre nordiske naboland. Det kommer av at vi er like på mange måter.

LESERBREV: Danmark gjennomførte i 2007 kommunesammenslåing. Kommunene ble færre og større. Fylkene ble nedlagt, og Danmark ble delt inn i fem regioner. Som en følge av at fylkene opphørte, ble nye oppgaver overført til de nye storkommunene i tillegg til allerede eksisterende arbeidsoppgaver. Dette medførte tidspress for de folkevalgte.

Seks år senere – i 2013 – foretok den danske avisa Berlingske Tidende en stor undersøkelse blant de danske kommunepolitikerne. 60 prosent av dem mente at lokaldemokratiet var blitt svakere etter sammenslåing av storkommuner. Store bunker med sakspapirer gjorde politikerne avhengig av byråkratene, som medførte at byråkratene fikk for stor politisk innflytelse. Ved siden av vanlig jobb ble det vanskelig for kommunepolitikerne å få tid til å delta i møter og sette seg godt nok inn i saksdokumentene.

De fleste mente at arbeidspresset og arbeidsbetingelsene kan skremme bort mulige kandidater. I framtida kan yngre mennesker vegre seg mot å ta på seg store belastende oppgaver i storkommunene. En trussel mot demokratiet kan det bli dersom kommunepolitikerne må arbeide på heltid for å få unna arbeidsmengden, da er det lett å miste kontakten med velgerne.

Jeg var på folkemøtet i Birkeneshallen. Der var seks partier representert i panelet. Underveis ble det opplyst at bare tre eller fire fra Birkenes kan bli valgt inn i en ny storkommune med Kristiansand. Da er det lett å forstå at ikke alle partier vil få innflytelse der. Jeg har vært politisk aktiv i en annen kommune, og vet at når en liste med kandidater skal settes opp til kommunevalg, så skal det tas hensyn til både kjønn og alder. Med så folkevalgte fra Birkenes har birkenesungdom ingen sjanse til å få politisk innflytelse i den nye storkommunen.

Et argument for kommunesammenslåing var den dårlige kommuneøkonomien i Birkenes, som forkjemperne mente gjorde at Birkenes ikke vil klare seg alene. Skjerp dere, politikere! Dersom det hadde blitt bygget vindmøller, hadde Birkenes kommune fått inntekter fra kraftproduksjon og gått med overskudd.

På spørsmål om de folkevalgte i Birkenes vil ta hensyn til resultatet av folkeavstemmingen dersom det blir et nei-flertall, svarte en i panelet at det er politikerne som tar den endelige avgjørelsen. Vedkommende politiker mente at kommunesammenslåing er et for vanskelig tema for velgerne å sette seg inn i. Merk dere dette, velgere: Noen politikere mener at vi er for dumme til å forstå hva kommunesammenslåing innebærer!

De samme politikerne som er avhengig av vanlige mennesker for å bli valgt, mener at velgerne ikke klarer å sette seg inn i saker. Det er grunn til å minne om at politikerne er valgt til å tjene folket og ikke bruke makten til egen karriere.

Jeg har bodd noen år på Birkeland og har blitt glad i stedet. Dere som bor i Birkenes kommune har vakker natur, og gode kulturtradisjoner å være stolt av. Hold fast på det som dere har! Til de som vurderer å stemme ja: Snu i tide, det er ingen skam å snu!

 

Dagny A. Helberg

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til post@birkenes-avisa.no!