Lover bedre busstilbud

Elevene på Herefoss fikk se svarene de ønsket, da fem ordførere stilte på folkemøte.

– Svarene ordføreren ga var veldig gode. De fortalte oss akkurat det vi ønsket å høre, sier Adrian Aamlid Madsen til Birkenes Avisa.

Tiåringen er en av 29 elever på Herefoss skole, og sitter blant publikum når K5-ordførerne kommer på besøk. Både elevene i femte og syvende klasse har forberedt spørsmål til Anders Christiansen (Ap), Arne Thomassen (H), Harald Furre (H), Astrid Hilde (Ap) og Johnny Greibesland (Sp).

– Kommer busstilbudet til å bli bedre i den nye storkommunen, spør Madsen.

Skoleeleven får som sagt svaret han ønsker. Et bekreftende «ja» fra nåværende ordfører i Kristiansand.

– Ja, jeg har tro på at busstilbudet vil bli bedre. I arbeidet med den nye kommunen har vi vært opptatt av god kommunikasjon mellom kommunedelene, sier Furre.

Han viser til at intensjonsavtalen er klar på dette punktet. Det skal være en overordnet prioritering å bygge ut gode kommunikasjons- og kollektivtransporttilbud mellom kommunedelene. Dette innebærer en satsing på buss- og togtilbud, herunder satsing på lokaltog.

 

Les hele saken i Birkenes Avisa på papir!