Sett deg inn i saken!

Mye kan sies om hensiktsmessigheten ved å avholde folkeavstemning om kommunesammenslåing.

LESERBREV: Men Kommunestyret i Birkenes har bedt om folkets råd, og da bør de få det. For kommunestyrets endelige avgjørelse vil få mye å si for hvordan det kommunale tjenestetilbudet til birkenesingene vil utvikle seg i åra framover, uansett om det blir ja eller nei til sammenslåing.

Folkemøtene som ble avholdt på Birkeland, Herefoss og Engesland i fjor avslørte at mange birkenesinger er svært skeptiske til en storkommune med Kristiansand. Mange lokale politikere også. Man frykter at lokaldemokratiet vil forvitre og at Birkenes, og spesielt Herefoss og Engesland, skal bli en utkant der det er lett å legge ned viktige tilbud som skole og barnehage.

Frykten er høyst forståelig. For vi har til gode å oppleve en regjering som er villig til å betale hva det faktisk koster å drive det norske velferdstilbudet, og det er det som kjent først og fremst kommunene som driver. Og så lenge den ene underfinansierte reformen etter den andre tres ned over hodene på kommunene og lokalpolitikerne, så må det kuttes i det eksisterende tjenestetilbudet, jevnt og trutt, for å kunne finansiere de nye statspålagte tjenestene. Pengene strekker altså ikke til, og det vil de ikke gjøre i framtida heller, med mindre vi får en regjering som er villig til å betale hva det faktisk koster å holde hjulene i gang i kommune-Norge. Men sjansene for å få pengene til å strekke til, lenger, vil antakelig være større i en storkommune enn i en liten kommune med allerede pressa økonomi.

Jeg kan ikke si hundre prosent om en ny storkommune vil fungere godt eller dårlig administrativt, politisk og ikke minst praktisk. Men jeg vet at det er folk som vet mer enn meg, og de er jeg villig til å lytte til. FrPs Odd Gunnar Tveit er definitivt ikke blant dem, selv om han var med i forhandlingene om den nye storkommunen, og dermed strengt tatt burde vite litt mer. Leserinnlegget han hadde på trykk i Birkenes Avisa, Lillesandsposten og Fævennen sist uke var så fullt av raljerende synsing og insinuasjoner tatt ut av løse lufta at det er umulig å ta det seriøst. Litt trist, egentlig, ettersom kommunestyremedlemmene burde være «de fremste blant likemenn», de som satte seg ordentlig inn i saken og kom med gode råd til menigmann og -kvinne.

Da vil jeg heller anbefale å ta kontakt med noen du vet har innsikt i saken og kan fortelle om både de positive og de negative sidene ved en sammenslåing. Les gjennom intensjonsavtalen og gjør deg selv opp en mening om den er god eller dårlig. Som mange andre skulle jeg ønske at Birkenes kunne eksistere som selvstendig kommune i mange år framover. Men med dagens og framtidas krav til kommunale tjenester, stadig nye og kostnadskrevende statlige pålegg og ikke minst det varsla kuttet i det statlige tilskuddet til småkommuner som nekter å slå seg sammen, så tror jeg det blir veldig vanskelig, for ikke å si umulig.

Det er hva jeg tror. Hva tror du? Sett deg inn i saken og finn ut hva du tror er best for Birkenes kommune de neste 10, 20, 50 åra. Og så går du og stemmer ved folkeavstemningen 7. juni.

 

Bjørn Vidar Lie

Birkeland

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til post@birkenes-avisa.no!