Hva med Birkenes?

MISFOSTER: Artikkelforfatteren mener K5 er et misfoster hva geografi angår. ILLUSTRASJON: Geir Willy Haugen / Birkenes Avisa

MISFOSTER: Artikkelforfatteren mener K5 er et misfoster hva geografi angår. ILLUSTRASJON: Geir Willy Haugen / Birkenes Avisa

K5 er et misfoster hva geografien angår.

LESERBREV: Storkommunen har form som en hund med stort hode (Vegusdal og Herefoss) og en logrende hale (Finsland). Hadde Vennesla og Iveland blitt med, ville i hvert fall arronderingen blitt normal.

Men det er ikke det vesentlige.  Avstanden blir for stor til Kristiansand; fra Herefoss sentrum 57 km og fra Engesland 66 km.  Måler vi fra øvre deler av Vegusdal kan vi plusse på med ytterligere 10-12 km. og fra øverste del av Herefoss (Gauslå) er det omkring 64 km. til Kristiansand.  Det kan snakkes mye pent om distriktene, men disse to «gamle» kommunene vil bli en utkant i utkanten.

Birkenes er på 674 kvadratkilometer, mens de fire andre kommunene til sammen utgjør 834 kvadratkilometer.  Med andre ord: Birkenes har 45% av arealet, mens vi har omkring 4% av folketallet. Dette setter oss i en særstilling.

I praksis tror jeg følgende kommer til å skje ved en slik sammenslåing:

  • Vegusdal: De fleste vil søke seg til Evje og Hornnes eller Iveland
  • Herefoss: Svært mange vil søke seg til Froland eller Grimstad

For skolene, både på Engesland og Herefoss, vil dette kunne få alvorlige følger.  Elevgrunnlaget er lite nok som det er fra før. Får vi en splittelse av kommunen, vil disse skolene stå i fare for å bli nedprioritert eller i verste fall nedlagt.

I intensjonsavtalen sies det mye fint om å satse på sentra i utkantene, men i praktisk politikk viser det seg at det er kjøttvekta som rår.  Må det strammes inn på økonomien, er ikke intensjonsavtalen verdt papiret den er skrevet på.  Det gamle ordtaket  «når krybba er tom, bites hestene» vil gjelde også her, og da er nok vi den hesten som får minst fòr.

Jeg håper innbyggerne i Birkenes i folkeavstemningen som kommer, vil ha disse forholdene i bakhodet og at politikerne tenker gjennom hva en slik storkommune kan føre til.

 

Olav Heimdal

(med røtter fra Vegusdal og Herefoss)

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til post@birkenes-avisa.no!