Inviterer Furre til bygda

KOMMER: Høyre-ordfører Harald Furre (t.h.) i Kristiansand kommer til Birkenes i kveld, for å besøke Høyres åpne medlemsmøte. Til venstre varaordfører Jørgen Kristiansen som ikke kommer til Birkenes. FOTO: Charlotte Åsland Larsen / Kristiansand Kommune

KOMMER: Høyre-ordfører Harald Furre (t.h.) i Kristiansand kommer til Birkenes i kveld, for å besøke Høyres åpne medlemsmøte. Til venstre varaordfører Jørgen Kristiansen som ikke kommer til Birkenes. FOTO: Charlotte Åsland Larsen / Kristiansand Kommune

Høyre holder åpent medlemsmøte med Kristiansand-ordføreren.

– Nå går vi inn i en fase hvor det skal diskuteres tett mellom kommunene, og derfor ønsker vi et ekstra fokus på dette. Jeg tror det er fornuftig å hente opp Harald Furre, som leder den største kommunen, og få presentert hans synspunkter her oppe, sier gruppeleder Gunnar Høygilt i Birkenes Høyre.

Tirsdag åpner partiet dørene for deres medlemsmøte, og håper både andre politikere og innbyggere tar turen til kommunehuset for å treffe Furre.

– Det er stor bredde også i Høyre om hva man mener om kommunesammenslåing. Vi har valgt å ha møtet åpent, og håper flere vil dele sine tanker om det som venter oss, sier han.

Selv sitter han i gruppa som forhandler med de andre K5-kommunene på deres felles møter, og er således godt kjent med utkastet til intensjonsavtale som nå foreligger.

– Så langt i prosessen har kommunene løftet fram det som er viktig for dem, hva slags muligheter de har, og hva de vektlegger videre. Nå er det viktig å se om det vi har spilt inn, er det befolkningen også synes er viktig, sier Høygilt.

Han mener det så langt ikke er noe som tyder på en økonomisk gevinst med sammenslåing, men sterkere fagmiljø.

– Det gjelder å ha de rette forventningene. Hvis lokaldemokrati er at innbyggerne i Birkenes har stor påvirkningskraft, vil lokaldemokratiet svekkes av en sammenslåing. Hvis lokaldemokrati er at flertallet blir hørt, kan det kanskje styrkes, sier han.

Høyres åpne medlemsmøte starter kl. 19.00 i kommunehuset tirsdag.