Kan utgjøre 70.000 per ansatt

Regjeringa vil hente inn 3,5 milliarder kroner i skatt fra finansnæringa. Det kan ramme lokalbankene hardt varsler lokalbanksjefen.

– En slik ordning vil ramme småbankene med mange lokalkontor. Vi har færre kunder per ansatt og må betale ekstraskatt fordi vi utfører lokale banktjenester og er tilgjengelige i nærmiljøet, sier banksjef Harald Flaa i Birkenes Sparebank.

Før ferien ble flertallet av partiene på Stortinget enige om et skatteforlik. Bakgrunnen for skatten er at finansnæringa ikke har merverdiavgift. Hvordan skatten skal utformes, er ikke bestemt, og avgjøres av regjeringa med finansminister Siv Jensen (Frp) i spissen.

Ifølge Dagens Næringsliv har Finansdepartementet opplyst partene i skatteforliket at regjeringa vil hente inn 3,5 milliarder kroner på den nye skatten allerede på statsbudsjettet for neste år. Ifølge avisa arbeider departementet med en modell som er utformet som en slags arbeidsgiveravgift.

– Dette vil virke konkurransevridende og ramme lokalbanker som satser på personlig kontakt. Det vil bli mye vanskeligere å tilby arbeidsplasser ute i distriktene, sier Flaa.

Han mener en slik avgift per ansatt vil være til fordel for utenlandske banker, nettbanker og andre banker som har valgt å satse mer sentralisert og digitalisert.

– Det er vanskelig å unngå en finansskatt, men det vil være mye mer rettferdig å hente inn 3,5 milliarder gjennom skatt på bankenes sluttresultat, eller merverdiavgift på tjenester. Økt arbeidsgiveravgift er den dårligste løsningen, sier Flaa.

Han har tatt kontakt med politikere på Sørlandsbenken på Stortinget i håp om at de er villige til å justere kursen på hvordan skatten skal kreves inn. Ifølge utregninger gjort av Finans Norge kan en ordning med arbeidsgiveravgift føre til en ekstrautgift på opp mot 70.000 kroner per faste ansatte.

– I en tid hvor digitale løsninger overtar for arbeidsplasser, er det lett å se for seg at en arbeidsgiver heller ser på kostnadene av en ansatt, enn hvordan bruke personen videre. Fra de ansattes ståsted blir dette en urettferdig byrde å bære. Hvorfor skal man straffe en næring ved å gjøre de ansatte dyrere enn i andre næringer, spør Finansforbundets forbundsleder Pål Adrian Hellman overfor Dagsavisen.

Også Sparebanken Sør reagerer på nyhetene om hvordan milliardene skal hentes inn.

– Å innføre en særskatt på norske ansatte i norske banker vil fort resultere i større og raskere nedbemanning og omstilling enn ellers, og til en raskere reduksjon av filialer og lokale banker enn vi ser konturene av i dag, sier administrerende direktør i Sparebanken Sør, Geir Bergskaug til avisa.