Dobbeltstemme avgjorde

Fasaden til kommunehuset i Birkenes

Delt i synet på hvem som skal bli kommunens nye rådmann.

Senterpartiet mener det er uheldig at Anne Stapnes, som er innstilt som ny rådmann, er rekruttert fra egne rekker. Partiet foretrekker at Eirik Nyberg tilbys stillinga.

– Dette har ikke noe med egenskaper eller person å gjøre, men vi tror ikke det er bra med den bindingen en tjenestesjef tross alt har til den sektoren den kommer fra. Vi mener også at vi trenger noen utenfra med nye impulser og syn på hvordan ting kan gjøres til beste for Birkenes, heter det i forslaget fra Arnt Olav Furholt (Sp) som ble fremmet under administrasjonsutvalgets møte 30. november.

Behandlinga av ansettelsessaken gikk for lukkede dører. Det er kommunestyret som avgjør saken 15. desember, og også da lukkes dørene. Fra før har kommunens ansettelseutvalg innstilt på Stapnes som rådmann med fem mot en stemme. Eirik Nyberg ble innstilt som nummer to.

Forslaget fra Senterpartiet fikk tre stemmer i administrasjonsutvalget, men falt takket være utvalgsleder Anders Christiansens (Ap) dobbeltstemme. Avstemminga endte dermed med fire mot tre stemmer i Stapnes favør.