Overskudd for Birkenes

RÅDMANN: Anne Stapnes har grunn til å smile over kommunens resultatregnskap for 2017.

Kommunen gikk med et overskudd på 13,6 millioner kroner i fjor.

– Innen drift er det en samlet forbedring på 1,7 millioner kroner i forhold til budsjettet. Dette er på tross av at kommunen ble rammet av flom høsten 2017. Flomkostnader påløpt i 2017 er beregnet til 2,3 millioner kroner, sier rådmann Anne Stapnes i en pressemelding, og legger til:

–  Av dette dekker tildelt skjønnstilskudd 0,9 millioner kroner. Det forventes at kommunen vil motta forsikringsutbetalinger på noe av det resterende beløpet.

Birkenes kommune leverte i fjor et positivt årsresultat på 13,6 millioner kroner. Rådmannen påpeker at 7,6 av millionene kommer på grunn av positiv inntektsutjevning som følge av høyere skatteinntekter i andre kommuner, tilskudd fordi kommunen er ufrivillig alene med tanke på kommunesammenslåing og tilskudd til å dekke flom høsten 2017.

– Av tilskuddet til flom er 1,2 millioner kroner overført til fond for dekning av kostander i 2018. De andre inntektsposter er 1,8 millioner kroner bedre enn budsjettert, sier hun.