Det blir folkeavstemning

BYTTE: Fremskrittspartiets Odd Gunnar Tveit (t.v.) vil gjerne bytte plass med ordfører Anders Christiansen (Ap). Mellom dem, Anne Kari Birkeland (KrF).

Det blir en rådgivende folkeavstemning om kommunereformen også i Birkenes.

– Noen her mener velgerne ikke er kompetente nok i hodet til å avgjøre dette spørsmålet. Men velgerne stemmer da ved valg, og de stemte i forbindelse med EU-medlemskapet. Da bør de kunne avgi sin stemme også nå, sier Odd Gunnar Tveit (Frp) og spør kommunestyret:

– Eller er det slik at de som ikke vil ha folkeavstemning er redd det blir nei fra folket?

Nei fra politikerne blir det i alle fall delvis. Syv av representantene i kommunestyret sa torsdag nei til folkeavstemning om kommunereformen. Flertallet på tolv, vil det motsatte.

Behov hos folk

– Denne saken er såpass vanskelig at jeg har vært i begge leire. Det skal etter beste evne lages et nytt Norgeskart, og hvem skal bestemme? Vi eller velgerne? Dette er et vanskelig spørsmål for både politikere og innbyggere, og jeg tror innbyggerne har et behov for å bli hørt, sier Linda Hye (Ap).

Det er allerede bestemt at kommunene som vurderer å slå seg sammen, K5-kommunene, skal utgi en egen informasjonsavis. I tillegg skal det gjennomføres en undersøkelse på telefon hvor rundt 600 innbyggere i Birkenes kan få sagt sitt.

– Vi som sitter i kommunestyret er valgt av folket for avgjøre denne saken. Vi må ha det beste grunnlaget, og jeg tror telefonintervjuene vil være en bedre rettesnor enn en folkeavstemning, sier Gunnar Høygilt (H).

 

Les hele saken i Birkenes Avisa på papir!