Ber de unge stemme

Ordfører Anders Christiansen og valgstyresekretær Kari K. Birkeland håper 16-åringer i kommunen vil engasjere seg i forbindelse med folkeavstemningen om kommunesammenslåing 6. juni.

– Det er de unges framtid det gjelder, og den framtidige kommunestrukturen er noe som i høy grad vil angå dem, sier Kari K. Birkeland.

Hun er valgstyresekretær og har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av folkeavstemningen i Birkenes 6. juni. I februar vedtok kommunestyret at ungdommer fra 16 år kan stemme, og kommunen vil jobbe for å få de unge stemmene med i debatten og ikke minst til å stille opp i valglokalene.

Sosiale medier og skolebesøk

– Vi kommer til å besøke skolene, og vi har også utfordret en klasse på Valstrand skole til å lage en videosnutt i forbindelse med folkeavstemmingen, forteller Birkeland.

I tillegg skal det lanseres en egen side på Facebook som skal sørge for å gi ut informasjon i forbindelse med både folkeavstemningen og kommunereformen.

Engasjement blant eldre

Ordfører Anders Christiansen forteller at de aller fleste som har engasjert seg i debatten så langt er eldre personer.

– Vi har sett at engasjementet er mye lavere blant dem under 40 år. Jeg tror det kan bli en utfordring å mobilisere folk til å stille opp i valglokalene, men jeg håper at så mange som mulig gjør det, sier han, og påpeker: Det viktigste er at flest mulig deltar, og er man ikke sikker på hva man mener om en eventuell kommunesammenslåing er det fullt mulig å stemme blankt.

Det vil også være mulig å forhåndsstemme, og dette kan gjøres fra 9. mai. På selve valgdagen kan man stemme på kommunehuset på Birkeland, på Herefoss skole og Engesland skole.

Tre folkemøter

I forkant av folkeavstemningen vil det bli arrangert folkemøter både på Birkeland, Herefoss og Engesland. Møtet på Birkeland holdes i Birkeneshallen 6. april, og her vil man få informasjon om kommunesammenslåingen og intensjonsavtalen mellom de fem kommunene Lillesand, Kristiansand, Søgne, Songdalen og Birkenes.