Den store dagen

MASSIVTRE: Det er Ole Morten Vegusdal, kommunestyrepolitiker i Birkenes, som har fått gjennomslag for økt fokus på massivtre i fylkeslaget til Venstre.

Mange har gjort seg opp en mening om man skal si nei eller ja til kommunereformen.

LESERBREV: Som politiker håper jeg på ja, men tenker også på at folkeavstemmingen kan innebære et nei og at jeg skal være politiker og ta ansvar også da.  Av og til kunne jeg tenkt meg at nei-siden kunne tatt ansvar for de vanskelige økonomiske prioriteringene som vil komme ved et eventuelt nei, men det er jo ikke slik. Vi har et ansvar sammen om det blir ja eller nei til K5.

Kommunen har en svært trang økonomi og et nei vil innebære 2,7 millioner mindre fra staten fra 2017. Slik tallene er nå, om det ikke har skjedd endringer jeg ikke har oversikt over, vil 2,7 millioner mindre fra og med neste år innebære at noe endres. Vi klarer ikke dette uten at noe i systemet vårt ryker. Muligens finner vi en stilling eller to administrativt, men det gjenstår nye kuttvurderinger på de vanlige tingene i distriktene og ytterligere økning av eiendomsskatten for å gjøre kommunenes økonomi sterk nok om vi velger å stå aleine. Dette er ikke skremsler, men realiteter.

En situasjon hvor vi fortsetter aleine vil kreve en ganske tøff økonomisk styring for å få kommunen i balanse. Dessuten så synes jeg at tjenestetilbudet vi allerede har kommer for lite i fokus og kommer for mye i skyggen av reformdiskusjonen, med tanke på behov for opprustning. Skolene og barnehagene på Birkeland fortjener etter mitt syn flere ansatte, det vil si barna fortjener det for å sikre en best mulig kvalitet på oppveksten. I min verden, de faktiske tallene jeg må forholde meg til som politiker, vil Birkenes få dårligere økonomi de nærmeste årene om vi blir stående aleine. Jeg kan ikke si noe annet. Dette vil ramme innbyggerne.

Så må jeg leve med at nei-siden argumenterer motsatt. At det blir en dårligere økonomi ved å bli større, og at kommunen utarmes. Jeg er oppriktig, de er oppriktige. Så får vi se hva som blir utfallet til slutt og alt. Det som kan sies er stort sett sagt i løpet av de siste månedene. Folk bør har et godt nok grunnlag til å fatte sin beslutning. Lykke til og godt valg! Håper at mange stemmer!

 

Ole Morten Vegusdal

Kommunestyremedlem Venstre

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til post@birkenes-avisa.no!