Derfor stemmer jeg ja

Det fins ingen fasitsvar for hva som er rett: å bli værende som egen kommune eller å slå seg sammen til Nye Kristiansand.

LESERBREV: Ingen vet hvordan rammebetingelsene for Birkenes blir framover, heller ikke regjeringa selv. Derfor er det mye gjetting knytta til avgjørelsen, enten man er folkevalgt eller vanlig velger.

Da jeg begynte som kommunestyremedlem i fjor, var jeg svært kritisk til  kommunesammenslåing. I løpet av vinteren har jeg snudd. Ved den rådgivende folkeavstemningen i juni vil jeg stemme JA til storkommunen. Hva har skjedd?

Som kommunestyrerepresentant har jeg fått øynene opp for hvor vanskelig det er for Birkenes kommune å yte tilfredsstillende tjenester til innbyggerne i heile kommunen, hver dag, heile året. Velferdssamfunnet blir mer og mer komplekst, og kommunene blir pålagt stadig mer krevende oppgaver. Selv i dag merker kommunen at man av og til befinner seg på grensa til hva man klarer, og av og til bikker det over. Jeg frykter at dette bare blir verre framover.

Problemet kan summeres opp i to stikkord: sårbarhet og små fagmiljø. I dag er en del kommunale  funksjoner avhengig av én eller et fåtall fagpersoner. Da blir det fort veldig sårbart. Med dårlig økonomi og stort arbeidspress er det bare så vidt kommunens ansatte  klarer å yte den kvaliteten og i det omfanget man gjerne vil. Stort sett går det veldig bra. Men det er hele tida sårbart.  Rådmannen varsler at det er et alvorlig misforhold mellom kommunens oppgaver og de ressursene man har til rådighet. La oss lytte til henne.

Også politikerne i Birkenes møter denne hverdagen. Innmeldinga på ROBEK-lista i år vitner om at den folkevalgte styringa av kommunen over tid har sviktet. La meg understreke at jeg ikke har noen enkeltpersoner i sikte. Vi har og har i alle år hatt dyktige ordførere, rådmenn og fagfolk i administrasjonen. Kommunestyrets menn og kvinner har jeg all respekt for. Jeg mener heller ikke at det MÅ gå galt dersom Birkenes blir stående alene, eller at ting automatisk blir bedre når vi blir slått sammen. Men for meg står det klart at det er sterkt ønskelig med et større politisk og administrativt miljø for å møte både dagens og morgendagens oppgaver for folk i Birkenes. Mer spesialisering er en fellesnevner.

En storkommune betyr mer byråkrati og kanskje dyrere kommunal drift. Det ser jeg som en fordel i denne sammenhengen. Vi trenger mer administrative krefter for å kvalitetssikre produksjonen og leveransen av kommunale tjenester til innbyggerne i Birkenes. Større enheter gir flere og bedre rutiner, mer profesjonelle løsninger og flere kontrollmekanismer for å forhindre feil. Motstykket er et mer firkanta system, mindre personlig service og et svakere lokaldemokrati. For meg vipper likevel dette regnestykket i retning av storkommune. Selv om Nye Kristiansand blir unødig stort, er det det alternativet vi har å forholde oss til.

For ordens skyld: Selv vil jeg følge flertallet i den rådgivende folkeavstemningen og stemme i samsvar med den når kommunestyret skal avgjøre saken mot slutten av juni.

 

Torbjørn Bjorvatn, KrF

Kommunestyremedlem

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til post@birkenes-avisa.no!