Møte om K5 og næringslivet

MØTE: Leder for Birkenes Næringsforum Paul C. Jensen inviterer til åpent folkemøte i kveld.

MØTE: Leder for Birkenes Næringsforum Paul C. Jensen inviterer til åpent folkemøte i kveld.

Hva K5 vil bety for næringslivet i Birkenes blir tema under åpent informasjonsmøte i regi av næringsforumet tirsdag.

– På dette møtet vil vi sikte oss inn på K5 og hva kommunereformen vil bety for næringslivet. Det vil komme flere innspill både fra bedriftsledere og politikere, forteller leder for Birkenes Næringsforum Paul C. Jensen.

Informasjonsmøtet holdes førstkommende tirsdag på kommunehuset, og arrangeres av Birkenes Næringsforum. Fra det lokale næringslivet skal blant annet daglig leder av Marikken Maria Håkedal Tveite og daglig leder ved Røyland Gård Gunnar Sagstuen holde innlegg. Ordfører i Birkenes kommune Anders Christiansen og ordfører i Kristiansand kommune Harald Furre vil også snakke om K5 sett med politiske øyne.

– Det er klart at mye vil bli påvirket ved en eventuell kommunesammenslåing, og her vil vi få innspill fra aktører både innen jordbruk, skogbruk og industri. Jeg tror det vil bli en spennende, og ikke minst viktig samling, avslutter Jensen.