Jobber på spreng

TRAVELT: Kristian Råmunddal er daglig leder i Knutepunkt Sørlandet, som før sommeren skal presentere informasjon og vurderinger knyttet til en ny organisering av sørlandskommunene.

TRAVELT: Kristian Råmunddal er daglig leder i Knutepunkt Sørlandet, som før sommeren skal presentere informasjon og vurderinger knyttet til en ny organisering av sørlandskommunene.

TRAVELT: Kristian Råmunddal er daglig leder i Knutepunkt Sørlandet, som før sommeren skal presentere informasjon og vurderinger knyttet til en ny organisering av sørlandskommunene.

KOMMUNALT. Om bare fire måneder skal en utredning som garantert kommer til å vekke debatt, presenteres for sørlendingene. Her vil nemlig argumenter i diskusjonen om Birkenes bør bli en del av en større kommune, være å finne. En egen gruppe nedsatt av Knutepunkt Sørladet har ansvaret for utredningen. Medlemmer er fagpersoner fra hver kommune og representanter for de tillitsvalgte. I tillegg stiller sekretariatet i Knutepunkt Sørlandet med ressurser.

Mye skal utredes

Utredningen, som skal være faglig og nøytral, vil ta for seg blant annet befolkningsutvikling og -sammensetning, behov for arbeidskraft, økonomiske konsekvenser, kapasitet og kvalitet i tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse, regionens utvikling og posisjon i forhold til andre regioner og demokratiske aspekter.
Flere alternativer
5-6 prinsippielle modeller vil bli grundig utredet. I tillegg har Lillesand og Birkenes har bedt spesielt om at alternativet Grimstad, Lillesand og Birkenes blir utredet, noe Grimstad kommune har signalisert at de ikke har noe i mot.

Sosiale medier

Utredningsgruppa mener det er viktigst med informasjon.
– Vi vil etablere en internettløsning for å formidle informasjon og ta i bruk sosiale medier. Etter at utredningen er ferdig, vil det bli større fokus på involvering, skriver de i en pressemelding. Det vil skje gjennom folkemøter og høringer. I tillegg vil det legges opp til en opinionsundersøkelse nærmere beslutningstidspunktet. Hver enkelt kommune må avgjøre om det skal gjenomføres en folkeavstemning om sammenslåing.

Vedtak seinest våren ‘16

Den daglige styingen av utredningsarbeidet tar rådmennene i Knutepunktet hånd om. Styringsgruppa for prosjektet er styret i Knutepunkt Sørlandet. I tillegg er LO, Unio, YS og Akademikerne representert. Det er bare 4 måneder igjen til utredningen skal være ferdig, og vedtak om eventuelle kommunesammenslåinger må skje seinest våren 2106. Kommuner som ønsker å slå seg sammen, kan fatte vedtak før årsskiftet 2015/2016.
Travelt: Kristian Råmunddal er daglig leder i Knutepunkt Sørlandet, som før sommeren skal presentere informasjon og vurderinger knyttet til en ny organisering av sørlandskommunene.