Nei til samarbeid

AVSLÅR: Rådmann Tor Sommerseth mener Birkenes må klare seg selv. FOTO: Kristiansand kommune

Kristiansand avviser noe videre samarbeid med Birkenes.

Det var i november i fjor bystyret i Kristiansand vedtok å si opp samarbeidsavtalen om kommunale IKT-tjenester i Kristiansandsregionen. Birkenes er en del av avtalen, som løper til 31. desember i år. Nå avviser også Kristiansand noe videre samarbeid i andre former om IKT. Det kommer fram etter at rådmann Anne Stapnes har sendt en forespørsel til rådmann Tor Sommerseth i Kristiansand.

– Kristiansand kommune kan ikke prioritere IT-leveranser til Birkenes kommune. Kommunen beklager avslaget, og ønsker Birkenes kommune lykke til med de videre vurderingene for ny framtidig IT-organisasjon, skriver Sommerseth i et brev til Stapnes.

Han begrunner avslaget med at eksterne konsulenter mener det er svært vanskelig for en stor aktør å hente ut noen gevinster i et samarbeid med en klart mindre aktør. I bystyrets vedtak fra 2016 slås det fast at Kristiansand kommune bør samarbeide på områder som gir kommunen en direkte nytte og merverdi.