Bruker mindre enn budsjettert

Kommunen har et budsjettmessig overskudd etter årets fire første måneder.

– Dette er ikke et overskudd, men vi bruker mindre enn vi hadde planlagt i forhold til det reviderte budsjettet som ble vedtatt i mai, sier rådmann Gro Anita Trøan.

Kommunen tærer nemlig på disposisjonsfondet for å holde hjulene i gang. Nøyaktig hvor mye det faktiske underskuddet var i 1. tertial blir lagt fram for politikerne senere.

– Men når vi har brukt mindre penger, betyr det at vi har brukt 1,6 millioner kroner mindre av disposisjonsfondet enn planlagt, og det er bra, understreker Trøan.

Birkenes ble ført opp på ROBEK-lista 4. februar i år. Samtidig med at Trøan presenterte siste nytt fra kommunen for politikerne, var Terje Lie fra Telemarksforskning til stede. Han kunne fortelle at Birkenes vil oppleve en økning i de frie inntektene fra staten, selv om kommunen forblir alene, og ikke slås sammen.

– Birkenes er ikke noe vinner i det nye inntektssystemet, men det kan i praksis ta mange år før tapet blir realisert, sier han.

Til neste år forventer han at Birkenes får 276 millioner kroner i frie inntekter fra staten, mot 272 millioner kroner i år. Ha understreker at veksten hadde vært større om Birkenes slår seg sammen med en eller flere kommuner.

 

Les hele saken i Birkenes Avisa på papir!