Ser østover til Grimstad

Mener Birkenes må starte samtaler med Lillesand og Grimstad.

– Når jeg nå engasjerer meg er det fordi det skjer ting i fylket, og jeg mener det kunne vært hensiktsmessig om Birkenes, Lillesand og Grimstad prater sammen, sier Ole Morten Vegusdal (V).

Forrige uke ble det klart at et flertall på Stortinget støtter tvangssammenslåing av Kristiansand, Søgne og Songdalen. Lengre øst i fylket skal Mandal, Marnardal og Lindesnes lide samme skjebne. Det får Vegusdal til å komme på banen midt i vinterferien.

– En sammenslåing av Birkenes, Lillesand og Grimstad vil balansere bildet på Agder, sier han.

Han mener fortsatt Birkenes trenger å vokse for å tilby gode tjenester til innbyggerne, og mener de trange forholdene i kommunen gjør at politikerne mister armslag.

– Det er lite inspirerende, slår han fast.

Tjent med ny runde

Etter at Nye Kristiansand (K5) falt i sommer, var det flertall i kommunestyret i Birkenes for å inngå samtaler med Lillesand. Men Lillesand ville ikke. Vegusdal synes ikke det er rart.

– Nei, det var jo rett etter folkeavstemninga, og Birkenes var på ROBEK. Nå går det bedre hos oss, og stemninga bør være annerledes i Lillesand nå som Birkenes kan være med å bære, sier han.

Når det gjelder Grimstad, mener Vegusdal så mye har endret seg siden de sa nei, at det er verdt ett nytt forsøk.

– Det skjer ting vest i fylket, og etter hvert blir Agder slått sammen. Når bildet er i bevegelse, må politikerne være i bevegelse. Jeg ville gjerne være med i Nye Kristiansand, men jeg anser den ballen for død, og tror det er større sjanse for å få gjennomslag for Birkenes, Lillesand og Grimstad, sier han.

Nå som nye kommuner tilsynelatende dannes, frykter han det konstruktive samarbeidet på Sørlandet kan endres. Han peker på at Knutepunkt Sørlandet fikk seg en knekk i sommer, og mener Birkenes trenger noe nytt for henge med. Innspillet om Birkenes, Lillesand og Grimstad vil han drøfte i Venstre-gruppa i Birkenes.

– Hvis det er stemning for det, vil jeg fremme en sak for kommunestyret. Det er ikke noe hast å få dette til, men det er nå praten går, og jeg tror vi hadde vært tjent med en ny runde, sier han.

Tar ikke initiativ

Ordfører Anders Christiansen (Ap) mener det kan være hensiktsmessig å prate med Lillesand og Grimstad, men han vil ikke ta initiativ til slike samtaler. Gjennom Fædrelandsvennen forrige uke gjorde Kristiansand-ordfører Harald Furre (H) det klart at både Lillesand og Birkenes er velkomne inn i samtaler med K3-konstellasjonen som nå har støtte på Stortinget. Heller ikke det vil Christiansen.

– Vi har hatt en folkeavstemning som ga oss en retning, og som kommunestyret fulgte opp. Derfor anser jeg det ikke som min oppgave å ta noen initiativ. Dersom det kommer forslag fra andre må vi jo prate om det, sier han.

Om tankene til Vegusdal sier han dette:

– Hvis vi i det hele tatt skal slå oss sammen med noen, er det er mulig alternativ. Jeg har ikke noe formening om forslaget utover det.

40.000 innbyggere

En kommune bestående av Grimstad, Lillesand og Birkenes vil ha i underkant av 40.000 innbyggere. Av disse er omtrent 18.000 i arbeid, og ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå pendler nesten 8.000 ut av kommunen for å arbeide, basert på dagens reisemønster. I en ny storkommune vil 3.000 pendle til Kristiansand, 2.500 til Arendal, og 1.100 pendle innad over de gamle kommunegrensene.

– Betyr det noe for Birkenes hvis Kristiansand, Søgne og Songdalen blir ett?

– Ja, det vil bety at Kristiansand vrir seg mot vest, mens de før har vendt seg mot øst. Det kan man se på Sørlandsparken, og etableringa av store byggefelt på østsida av byen. En vending vil selvsagt skje over tid, sier Christiansen.

– Blir det en fordel eller ulempe for Birkenes?

– Det vet jeg ikke. I dag er det mange som pendler til Kristiansand, men det behøver ikke endre seg, avslutter ordføreren.