Samler motstanden

MOTSTAND: Trygve Endresen (H) ønsker sammen med flere andre aktive og tidligere politikere å spre informasjon om ulempene med Nye Kristiansand.

MOTSTAND: Trygve Endresen (H) ønsker sammen med flere andre aktive og tidligere politikere å spre informasjon om ulempene med Nye Kristiansand.

Et samarbeid over partilinjene skal belyse fordelene ved å stå alene.

– Informasjonen som kommer fram i avisa til Nye Kristiansand er etter våre vurderinger veldig ensidig, og det er lite informasjon om Birkenes. Alle fakta som er tatt med er positive, sier Trygve Endresen til Birkenes Avisa.

Høyre-politikeren har denne høsten markert seg som en sterk motstander av prosjektet om å få i havn en storkommune rundt Kristiansand. Nå vil han ha kommunale penger til å bedrive motstandsarbeid.

– Vi vil komme med nøktern informasjon. Faktabasert om Birkenes sitt forhold til K5. Vi mener rett og slett det ikke er kommet fram noen negative sider, og at det kan finnes andre ting som bør vektlegges enn hva som nevnes i Nye Kristiansand Avisa, sier han, og legger til:

– Her går man tross alt til det dramatiske skrittet å legge ned en kommune.

 

Les hele saken i Birkenes Avisa på papir!