Uaktuelt å fortsette som nå

KOMMUNEREFORMEN. Rådmann Gro Anita Trøan kommer ikke til å anbefale birkenespolitikerne å satse på det ene eller andre sammenslåingsalternativet. Det eneste hun er klar på er at Birkenes ikke kan fortsette som i dag.

ENDRING MÅ TIL: Rådmann Gro Anita Trøan vil ikke anbefale politikerne å gå inn for det ene eller det andre før Birkenes har sondert terrenget i forhold til de andre kommunene i Knutepunkt Sørlandet. Å fortsette som i dag er imidlertid umulig, mener hun.

ENDRING MÅ TIL: Rådmann Gro Anita Trøan vil ikke anbefale politikerne å gå inn for det ene eller det andre før Birkenes har sondert terrenget i forhold til de andre kommunene i Knutepunkt Sørlandet. Å fortsette som i dag er imidlertid umulig, mener hun.


Onsdag 2. og torsdag 3. september er det nye folkemøter i Herefoss og Vegusdal. Her vil rådmannen redegjøre for innstillingen politikerne får på bordet i formannskapet 2. september og kommunestyret 10. september. Trøan ønsker ikke å gå i detalj om hva hun vil legge fram, men det vil ikke avvike mye fra det hun har signalisert tidligere.

– Jeg har hele veien vært tydelig på at vi ikke må konkludere for tidlig i forhold til hva som er best for Birkenes sine innbyggere. Det er vi nødt til å bruke tid på, og utforske sammen med både innbyggerne og politikerne, og i forhold til tjenestene. Grovt sett er innstillingen at vi ikke kan vite hva som er best før vi har hatt den reelle dialogen med mulige partnere i knutepunktet. Utover det er det jo kommet innspill fra innbyggerne som vi er nødt til å vurdere, sier Trøan.

– Du har vært tydelig på at Birkenes vanskelig kan fortsette som egen kommune?

– Ja, det ser jeg ikke på som mulig. Det handler om inntektsgrunnlaget, om tjenestekvalitet, om innovasjon, om rett og slett å få alt til å henge sammen i forhold til de kravene som er. Det er jo helt andre oppgaver i dag enn da disse tre kommunene ble slått sammen (Herefoss, Vegusdal og Birkenes, journ. anm.). Det er helt andre krav til tjenestene og et helt annet omfang av tjenestene.

– I Vegusdal er det allerede søkt om grensejustering, mens herefossingene ønsker seg til Grimstad eller Froland dersom Birkenes går mot enn storkommune i knutepunktet. Hva tenker du om det?

– Det er kjempeviktig å legge vekt på det innbyggerne mener i forhold til der de bor, og det kan heller ikke vurderes reelt sett før man vet hva som blir resultatet av kommunereformen på Agder i forhold til Birkenes. Jeg hadde et ønske om at knutepunktutredningen også skulle inneholde mulige grensejusteringer, men det er vi nødt til å ta i neste omgang og gjøre en vurdering fram til våren 2016. Det mener jeg vil være en ryddig prosess, så innbyggerne vet hva som blir det fremtidige kommunekartet, sier rådmann Gro Anita Trøan.