Behold Samkom

Odd Gunnar Tveit (Frp) representerer ikke Steinslandsgrenda.

LESERBREV: Det er med vantro vi leser at Tveit atter en gang går i bresjen for å sende Steinslandsbarna på skole til Birkeland i stedet for til Samkom. Siden Ås/Svaland skolekrets ble lagt ned i 1962 har Steinsland tilhørt Samkom skolekrets.

Samme år som eldstejenta vår ble født vedtok politikerne i Birkenes at Steinsland fortsatt skal tilhøre Samkom skolekrets. Gleden var stor og vi har levd i troa på at vedtaket som ble gjort i juni 2012 ville vare til barna våre var ferdig med sin skolegang. For at barna våre skal bli kjent med fremtidige skolekamerater går de på barnehage i Vennesla. Vi har også ønsket at de skal føle tilhørighet med Samkom skole, en skole som kun ligger 4 kilometer fra huset vårt.

Vi har bygd hus på gården der jeg vokste opp, og jeg som alle andre på Steinsland gikk på Samkom skole. Naturlige lekekamerater for oss var barna i området Honnemyr/Steinsland. Kommunegrensen går mellom disse to grendene, men vi barn brydde seg lite om hverken fylkesgrenser eller kommunegrenser. For oss var det hyggelig å kunne leke med skolekamerater i nærheten på fritiden, slik ønsker vi også at våre barn skal ha det.

Flertallet på Steinsland har ønsket å tilhøre Samkom skolekrets. Vi synes det er synd at Tveit, som nå har voksne barn, skal motarbeide oss. Han er politiker for hele kommunen, og vi syns det er viktig å få frem at han ikke representere Steinsland i dette forslaget.

Tveit refererer til generasjonsskifte på Steinsland. De fleste som bor her er mer i yngre besteforeldrealder og for tiden er her kun 2 barn i grunnskolealder. Dette er de to siste barna fra den generasjonen Tveit henviser til. De går ut fra grunnskolen våren 2017. Så det vil bli et lite opphold før vår eldste begynner på skolen høsten 2018.
Med unntak av et hus her oppe, er det de samme huseierne som når jeg gikk på skole, så noe reelt generasjonsskifte tror jeg ikke vi kan kalle det. Det kommer først når den eldre garden byttes ut med småbarnsfamilier, noe som trolig ikke skjer på mange år, og kanskje ikke før lenge etter våre to jenter er ferdig på Samkom.

Frustrasjonen er stor og for tiden er ikke vi gode ambassadører for å få andre unge til å flytte til kommunen vår. Vi har bygd hus på Steinsland og har hatt ønske om at flere unge bosetter seg her. Et av argumentene når det påpekes at Steinsland er langt på landet er: Vi har jo kort vei til skole da…

Det er for tiden cirka 30 med bostedsadresse Steinsland og vi vet ikke hvor mye av kommunenes inntekter fra kommuneskatt, eiendomskatt og statlige overføringer vi bidrar med inn i kommunebudsjettet, men vi vet at kommunen har lite utgifter til Steinsland, for eksempel ingen har utgifter på oss når det gjelder hverken vei, vann eller kloakk. Vennesla gir rabatterte priser ettersom de har egeninteresse av å bevare Samkom skole. Jeg har liten tro på at det kan gi de store økonomiske fordelene for kommunen, at våre to barn sendes til Birkeland og ikke den skolen vi har forberedt dem til.

Vi er glad for at kommunens administrasjon tok politikerne sitt vedtak fra 2012 på alvor i sin utredning av fremtidig skolestruktur. Vi håper politikere i Birkenes klarer å se utover egen tue både når det gjelder samfunnsøkonomi, miljø og innbyggerne i utkantene sin tilfredshet og følger opp administrasjonens vurderinger og vedtaket fra juni 2012.

 

Janne Omdal

Tobarnsmor på Steinsland

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til red@bavisa.no!