Barna kan bli spredt

BEKYMRET: Anette Aas-Hansen ønsker avklaring

Bekymret for hva som skjer når Birkeland barnehage skal erstattes.

Samarbeidsutvalget for Birkeland barnehage etterlyser informasjon og kommunikasjon med kommunen etter det ble vedtatt å bygge ny barnehage.

– Vi er veldig usikre med tanke på fremtiden.  Vi har fått opplyst at nåværende barnehage er godkjent ut 2017, og det skal ikke stå ny barnehage ferdig før i 2019, sier Anette Aas-Hansen som er leder i samarbeidsutvalget.

Både foreldre og barn føler at de går en usikker fremtid i møte. 

– Hvis nåværende barnehage stenger 31. desember 2017 blir barna kanskje spredt på andre barnehager, og miljøet som da bygget opp i gruppene vil forsvinne. Og de som skal begynne på skolen i 2017 får i verste fall et halvt år i ny barnehage, forteller Aas-Hansen.

Ny barnehage i 2019

Men nå er budsjettforslaget for 2017 kommet.  Der er det forslag om å finne og kjøpe ny tomt i 2017, og planen sier videre at ny barnehage planlegges å stå ferdig i 2019.

Tjenestesjef Marianne Moen Knutsen i Birkenes kommune understreker at dette er administrasjonens forslag, og det skal opp til politisk behandling.

– Men det skal forundre meg meget om ikke det blir vedtatt.  Det har ligget i kortene såpass lenge nå og det er stor enighet om at noe må gjøres.  Nåværende lokaliteter er ikke holdbare, og kommunelegen har godkjent bruk ut 2017. Han har imidlertid signalisert at dersom håndfaste planer er utarbeidet, vil han kunne godkjenne nåværende barnehage til ny barnehage står ferdig, forteller Moen Knutsen.

Fortsatt kommunal

I budsjettforslag anbefaler administrasjonen dessuten at den nye barnehagen skal være i kommunal regi. I dag er forholdet mellom private og kommunale barnehageplasser 60 til 40, og ifølge Moen Knutsen er det naturlig at dette forholdet opprettholdes.

I budsjettforslag som skal til politisk behandling står skrevet at «Per i dag er det grunn til å mene at det for Birkenes sin del vil være gunstig med kommunal barnehage. Strategiske grep i forhold til helhetlig satsing i kommunen tilsier at det bør være kommunal.  Det er viktig å opprettholde et kommunalt grep og trykk på utviklingen innenfor barnehageområdet».

– Samtidig må jeg benytte anledningen til å beklage at foreldreutvalget ikke synes de har fått tilstrekkelig informasjon.  Der har vi tydeligvis et forbedringspotensial.  Når kommunebudsjettet blir vedtatt i desember, vil vi nok kunne informere bedre om fremtiden, sier Moen Knutsen som mener at slik forslagene ligger nå, så har foreldre og ansatte lite å frykte i forhold til fremtiden for Birkeland barnehage.