Arbeidet er i gang

Forrige uke startet arbeidet med nytt scenetak på jordet.

Scenetaket på Tobias jorde oppførte seg som kjent ikke helt etter planen, og ansvarlige myndigheter fant det ikke forsvarlig å fortsette med den konstruksjon. Det var kanskje ikke Parisavtalen om CO2-utslipp som sto sentralt når nytt scenetak ble utformet.  Men nå blir det hvert fall helt og fullt trekonstruksjon som både FN og Birkenes kommunestyre vil ha.

– Kommunens oppgave begrenset seg til planlegging og tilrettelegging, og det har ikke kostet annet enn vanlig arbeidstid for kommunalt ansatte.  Driftsutgiftene ser ut til å kunne bli mikroskopiske, så det må kommunen klare, sier teknisk sjef Halvor Ness som er klar på at det neppe hadde blitt noe av uten initiativ fra Kristine Foss.

To millioner fra Foss

Da seilet viste seg å ikke være godt nok, kom Foss på scenen med en million kroner, og som om ikke dette var nok – hvilket det heller ikke var, kom Foss Invest også med en million. Da tok kommunen tak i saken, og nå er ny scene under oppføring.

Forrige onsdag ble det innkalt til pressekonferanse med det gledelige budskap om at man nå skulle gå i gang.  Og det ser ut til å bli et opplegg hvor det er bygdas eget næringsliv er aktører og leverandører.

Lokalt mannskap

Tveite maskin står for grunnarbeider, Aanesland treindustri skaffer til veie nødvendige spesialprofiler og Birkeland Bygg- og Anlegg står for oppføringen.

– Konstruksjonen og byggverket er ikke noe verdensrevolusjon.  Vi har levert limtreprofiler til scener både i Ravnedalen og i Flekkefjord tidligere.  Men etter min smak og mening, blir det veldig fint og passer fint inn over scenen på jordet, sier Gunnar Adolf Aanesland.

Taket dekker over cirka 18 meter i lengderetningen, og rager cirka 8,5 meter over bakken på det høyeste.  Taket er konstruert slik at scenen også i fortsettelsen kan brukes fra begge sider.

Klar til 17. mai

Kulturleder Wenche Flaa Eieland gleder seg til taket er på plass.

– Endelig kan vi komme videre med utviklingen av området.  Nå skal vi fikse litt på amfiet foran scenen og legge forholdene bedre til rette for skileik blant annet med bedre belysning i området så det er lettere å bruke på kveldstid, sier Eieland.

Hun regner med at scenen med nytt overbygg står ferdig i god tid til 17. mai.

– Det må jo bli en form for åpningsseremoni, men så langt er vi ikke kommet i planleggingen enda, sier kulturlederen.

Også Kristine Foss er fornøyd med at arbeidet nå er i gang.

– Det er kjekt å kunne være med å gi noe til kommunen, sier Kristine Foss som gleder seg over at spaden nok en gang settes i jorda.

Og Øystein Foss følger opp med at det var veldig naturlig for Foss Invest å følge opp når moderen satte saken på kartet.

De involverte er helt sikre på at det ikke skal bli overskridelser, verken i forhold til budsjett eller tidsplan.  Den skal stå ferdig i god tid til 17. mai – derom hersker det ingen tvil.