Åpner tilsynssak mot kommunen

Vil undersøke om kommunikasjonen mellom sykehuset og helsestasjonen har vært tilfredsstillende.

Det er Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder som har åpnet tilsynssak mot helsestasjonstjenesten i Birkenes kommune. I et brev sendt i slutten av april ber de om svar på en rekke spørsmål knyttet til en konkret sak som omhandler en ung birkenesing.

Fylkesmannen har også åpnet tilsynssak mot Sørlandets Sykehus, og det er i arbeidet med denne saken fylkeslegen har funnet det nødvendig å også se på kommunens håndtering av saken. Et tilsyn innebærer å undersøke om helse- og omsorgstjenesten og helsepersonell har handlet innenfor de krav som følger av lov og forskrifter.

Blant problemstillingene fylkeslegen ønsker å få belyst er om ansvarsfordelinga og kommunikasjonen mellom 1. og 2. linjetjenesten i helsevesenet er forsvarlig. Fylkeslege Geir Stangeland tar sikte på å avslutte tilsynssaken innen fem måneder.