Etterlyser avviksmeldinger

Kommuneoverlege Georg Rigadis

INGEN STRAFF: – Et tilsyn er ingen sanksjon, det er ingen straff. Formålet er heller å etablere en kultur for samarbeid for å ivareta barna, ikke de voksne, de har mer enn nok ressurser som jobber for seg, sier kommuneoverlege Georg Rigadis.

SKOLE. Kommuneoverlege Georg Rigadis er kritisk til avvikshåndteringen på Valstrand skole. Fraværet av standardiserte avviksmeldinger er alvorlig, mener han.

Da kommuneoverlegen i fjor høst gjennomførte tilsyn med ungdomsskolen i forbindelse med de omfattende byggearbeidene på skolen, var manglende internkontrollsystem etter Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager ett av avvikene han fant å påpeke.Da han i vår fikk melding om tre til dels alvorlige hendelser som skulle ha funnet sted på skolen (omtalt i BirkenesAvisa for tre uker siden), valgte han å åpne nytt tilsyn etter den samme forskriften. Han ba da om dokumentasjon på hvordan skolen håndterte de påståtte avvikene og hvilken strategi skolen hadde for å lukke avvikene.

Les mer i papiravisa onsdag 30. mai