Ukas leder: En bedre skole

Fylkesmannen i Aust-Agder har funnet Birkenes kommune og Valstrand skole skyldig i fire brudd på Opplæringsloven. Innen 15. oktober må kommunen svare for hvordan lovbruddene er tenkt rettet. I motsatt fall vil kommunen bli pålagt å rette dem.

De fire lovbruddene er knyttet til en enkeltelev som har gått sine tre ungdomsskoleår på Valstrand. Ifølge Fylkesmannens utdannings- og familieavdeling har ikke kommunen sikret eleven ”et likeverdig opplæringstilbud i forhold til innhold og omfang”, herunder et tilstrekkelig timetall og deltakelse på den årlige Polen-turen for tiendeklassingene.

Videre har kommunen unnlatt å sikre at eleven har fått et forsvarlig utbytte av opplæringen eller at retten til spesialundervisning er blitt ivaretatt. Den har heller ikke sikret at eleven har hatt et godt psykososialt miljø eller at det er blitt fattet lovlige enkeltvedtak etter Opplæringsloven når det gjelder undervisningsopplegget til eleven.

Ifølge elevens mor har han ikke lært mye i løpet av de tre årene. Moren er svært kritisk til undervisningsopplegget og skolens, etter hennes mening, manglende vilje til samarbeid om å tilpasse det til sønnenes behov. Hun mener skolen må ta sin del av skylda for at sønnen rett og slett ikke har hatt det særlig greit på ungdomsskolen. Moren underbygger sitt syn med en rekke konkrete hendelser som ikke setter skoleledelsen i særlig positivt lys.

I slike saker vil det ofte være ulike oppfatninger av hva som er fakta og hva som er fiksjon. Oppfatningen av hva som har skjedd og hvor alvorlig det er vil være farget av hvilken side i konflikten man står på. Skoleledelsen mener eksempelvis at skolen har strukket seg langt for å gi eleven et godt undervisningstilbud. Fylkesmannen gir også rektor rett i at skolen synes å ha lagt ned en betydelig innsats, dog uten å lykkes.

Uansett hvordan man vrir og vrenger på det er imidlertid saken den at Fylkesmannen har funnet fire lovbrudd ved driften av Valstrand skole. Det er alvorlig, og det må kommunen – og skolen – rette opp i. At skolesjefen innrømmer at kommunen mangler system og internkontroll også på andre områder gjør ikke nødvendigvis saken bedre.

Men å innrømme tingenes tilstand er alltid et bedre utgangspunkt for å rette opp feil enn å prøve å dekke over og skyve under teppet. Det skal skolesjefen ha ros for. Han har selvsagt også rett i at alt ikke er galt på Valstrand. Det gjøres utvilsomt et solid stykke godt undervisningsarbeid på skolen, og vi tror de aller fleste elevene som har fullført grunnskolen ved bredden av Valtjønn vil tenke tilbake på de tre årene som en fin tid. Målet må være at det skal gjelde absolutt alle.