Alvorlige feil

Er det spørreundersøkelsen eller folkeavstemningen som skal legges vekt på?

LESERBREV: Etter min mening er spørreundersøkelsen verdiløs som grunnlag for å fatte avgjørelse om K5.

Dette har to årsaker:

  1. Undersøkelsen ble foretatt før debatten var kommet i gang. Folk hadde derfor for lite grunnlag til å vurdere saken.
  1. Spørreundersøkelsen er full av ledende spørsmål som helt dominerer undersøkelsen i forhold til det viktigste spørsmålet, ja eller nei til K5.

Dette gjelder særlig spørsmålene 3 og 5. Disse inneholder en uheldig og unødvendig kobling mellom de sakene det spørres om og intensjonsavtalen. At vi er for at Engesland og Herefoss skoler bevares kan og skal besvares uten kobling til intensjonsavtalen.

Hovedspørsmålet, nr. 4, er nærmest gjemt bort mellom disse spørsmålene som begge er kompliserte og omfattende.

Spørsmål 6, om hvor man bedriver en rekke forskjellige fritidsaktiviteter og arbeider, bidrar ytterligere til undersøkelsens kompleksitet og til å trekke fokus bort fra hovedspørsmålet.

Disse feilene er alvorlige.

Min anbefaling til oss som bor i kommunen er: Gå og stem, uansett hvilken mening du har. Blir deltagelsen stor nok kan ikke politikerne så lett se bort fra folkeavstemningen.

 

Dag Duckert

Herefoss

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til post@birkenes-avisa.no!