Vil fjerne eiendomsskatt på maskiner

ULIK RESPONS: Mens fabrikksjef Tone Foss By på Foss Fabrikker (bildet) er svært fornøyd med Regjeringens forslag om å kutte eiendomsskatt på maskiner, varsler KS protester på grunn av svekkede inntekter til kommunene. (ARKIVFOTO)

HAR PRESSET PÅ: – Forslaget er spilt inn fra flere, men vi har pressa på for dette i seks år, og da er det hyggelig at det er kommet så langt at det er lagd et høringsnotat som skal ut til kommunene, sier Høyres ordførerkandidat Gunnar Høygilt om forslaget til endring i grunnlaget for beregning av eiendomsskatt på verker og bruk. Høygilt har selv tatt opp saken med Høyres næringspolitiske talsmann Svein Flåtten, stortingsrepresentant Svein Harberg og statsminister Erna Solberg.

HAR PRESSET PÅ: – Forslaget er spilt inn fra flere, men vi har pressa på for dette i seks år, og da er det hyggelig at det er kommet så langt at det er lagd et høringsnotat som skal ut til kommunene, sier Høyres ordførerkandidat Gunnar Høygilt om forslaget til endring i grunnlaget for beregning av eiendomsskatt på verker og bruk. Høygilt har selv tatt opp saken med Høyres næringspolitiske talsmann Svein Flåtten, stortingsrepresentant Svein Harberg og statsminister Erna Solberg.

NÆRING/POLITIKK. Birkenes Høyre har lenge kjempet for å få fjernet maskiner og utstyr fra grunnlaget for beregning av eiendomsskatt for industribedrifter. Nå kan de få ønsket oppfylt.

– Dette er noe vi lokalt har kjempa veldig for lenge, og nå kommer det endelig en sak med forslag til noen endringer som vil være til veldig fordel for industribedriftene i Birkenes, sier Høyres ordførerkandidat i Birkenes, Gunnar Høygilt. I hånda holder han et høringsnotat som Finansdepartementet sendte ut sist uke. Her tas det til orde for å fjerne hele eiendomsskatten på arbeidsmaskiner og lignende i «verk og bruk». Som et alternativ 2 foreslås det å fjerne verker og bruk som egen kategori innen eiendomsbeskatningen. Ingen av alternativene innebærer endring i beskatningen av vannkraftanlegg.

– Hovedbegrunnelsen vår er at sånn som regelverket er i dag blir du straffa for å investere i nytt og moderne produksjonsutstyr. I dette forslaget er det tatt konsekvensen av det vi har hevda, og det foreslås å fjerne beskatningen av arbeidsmaskiner og produksjonsutstyr helt. Det synes vi er et kjempeskritt i riktig retning, sier Høygilt.

Stridstema

Flere industribedrifter på Birkeland reagerte kraftig da kommunestyret høsten 2009 vedtok ny taksering av industrieiendommene. Her ble maskiner og utstyr, som tidligere ikke hadde vært med i beregningsgrunnlaget, regnet med. Samtidig ble det vedtatt en «kontormessig oppjustering» av eiendomsskatten på verker og bruk på 30 prosent. Etter at flere av bedriftene protesterte ble forslaget trukket, og bedriftene ble pålagt å betale samme skatt i 2010 som i 2009. Før jul 2010 forelå det nye takstgrunnlaget, og i januar 2011 fikk bedriftene beskjed om de nye takstene, som innebar at enkelte bedrifter ville få tredoblet og femdoblet eiendomsskatten. Verst gikk det ut over 3B – «Glasssfiberen» – som fikk en tolvdobling. Etter krav fra bedriftene og Birkenes Næringsforum ble skattegrunnlaget redusert, og 3B fikk redusert skatten fra 1,2 millioner til 350.000. I et ekstraordinært formannskapsmøte ble det vedtatt at 3B skulle betale samme skatt i 2011 som de hadde gjort siden 1982 – 103.000 kroner. Summen skulle så økes gradvis, til 150.000 i 2012 og 250.000 i 2013.

(MER OM DENNE SAKEN I UKAS PAPIRAVIS)

KS varsler protest

NÆRING/POLITIKK. Mens NHO applauderer forslaget til endring i eiendomsbeskatningen av bedrifter, står kommunenes interesseorganisasjon KS klar til protestere. Årsaken er det store inntektstapet kommunene vil bli påført dersom forslaget går igjennom.
– Med mindre finansdepartementet har klart å klekke ut en ny måte å kompensere inntektstapet på, vil motstanden være enda sterkere nå enn i 2012, sier direktør Helge Eide i KS til Dagens Næringslivs nettavis DN.no. Da finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) lanserte et lignende forslag i 2012 ble kommunenes inntektstap beregnet til 1,3 milliarder kroner. Kommunene protesterte, og forslaget ble skrinlagt nettopp fordi man ikke fant en god måte å kompensere inntektstapet på. I dag vil kommunenes tap trolig bli langt høyere, ettersom flere kommuner har innført eiendomsskatt og skattegrunnaget er økt, mener KS. De påpeker også at dersom alternativ 2 – fjerning av verker og bruk som egen kategori – velges, så vil skatteletten for bedriftene og kommunenes inntektstap bli enda større enn ved alternativ 1.

ULIK RESPONS: Mens fabrikksjef Tone Foss By på Foss Fabrikker (bildet) er svært fornøyd med Regjeringens forslag om å kutte eiendomsskatt på maskiner, varsler KS protester på grunn av svekkede inntekter til kommunene. (ARKIVFOTO)

ULIK RESPONS: Mens fabrikksjef Tone Foss By på Foss Fabrikker (bildet) er svært fornøyd med Regjeringens forslag om å kutte eiendomsskatt på maskiner, varsler KS protester på grunn av svekkede inntekter til kommunene. (ARKIVFOTO)