Nå er det riksvei 41 sin tur

ENIGE: Ordførere, veirepresentanter og veiutbyggere samlet utenfor kommunehuset i Åmli. Bak fra venstre: Børge Skårdal (Haukelivegen AS), Reidar Saga (ordfører Åmli), Arild Windsland (ordfører Birkenes), Erling Jonassen (Vegvesenet), Halvor Homme (ordfører Nissedal) og Ole Tom Tjuslia (Telemarksvegen). Foran fra venstre: Gro Rønningen, Solveig Hovda, Kjell Solheim (alle Vegvesenet) og Jon Svartdal (ordfører Seljord). (PRESSEFOTO)

VEI OG TRANSPORT. Kommunene, fylkeskommunene og Vegvesenet er enige; nå skal Telemarksvegen løftes inn i Nasjonal Transportplan (NTP). Dermed har man tatt et langt steg videre mot en bedre standard på veien mellom Kristiansand og Kviteseid.

– I planperioden hvor det er vedtatt at E39, E18 og riksvei 9 skal bygges, har vi passet på å ikke snakke for mye om riksvei 41, men ventet på at de andre blir ferdige. Nå er riksvei 9 ferdig, og da er det på tide å få fokus på riksvei 41, sier ordfører Arild Windsland. Sist uke møtte han ordførerne i Nissedal, Seljord og Åmli og representanter for Haukelivegen, Telemarksvegen og Statens vegvesen på Kommunehuset i Åmli. Målet med møtet var å streke opp en strategi for å bedre standarden på Rv 41 – Telemarksvegen. Møtet var en oppfølging av et tilsvarende møte i Nissedal 12. mars i år, der ordførerne møtte representanter for de to fylkeskommunene på Agder for å sondere grunnlaget for enighet om å arbeide for en standardheving av den smale og svingete veien som slynger seg gjennom Birkenes på vei mot Telemark.

– Nå er begge fylkeskommunene enige om at det er riksvei 41 det skal fokuseres på. Og Vegvesenet vil faktisk hjelpe oss med å lage strategidokumentet som vi overleverer til fylkeskommunene, for det er de som skal prioritere innfor NTP. Vi er på samme lag, og det er veldig greit, sier Windsland.

Les mer i ukas papiravis!