«Honnemyrveien»? Nei takk!

STEINSLENDING: Odd Gunnar Tveit er steinslending og birkenesing på sin hals, og vil ha seg frabedt at fylkesveien over Steinsland – som hans far var med på å bygge – blir hetende Honnemyrveien.

Lokalpolitiker, maratonarrangør og steinslending Odd Gunnar Tveit reagerer sterkt på navneutvalgets forslag om å kalle fylkesveien over Steinsland for «Honnemyrveien».

STEINSLENDING: Odd Gunnar Tveit er steinslending og birkenesing på sin hals, og vil ha seg frabedt at fylkesveien over Steinsland – som hans far var med på å bygge – blir hetende Honnemyrveien.

STEINSLENDING: Odd Gunnar Tveit er steinslending og birkenesing på sin hals, og vil ha seg frabedt at fylkesveien over Steinsland – som hans far var med på å bygge – blir hetende Honnemyrveien.


KOMMUNALT. – Det var med sjokk jeg åpnet Birkenesavisa. Steinslandsveien har blitt til Honnemyrveien, skriver han i et innspill til kommunens navneutvalg ved Jakob Olaus Mo.
Det var sist uke at Birkenes kommune annonserte seks nye navn på veier og boligfelt. Blant dem nytt navn på fylkesvei 261 fra krysset ved «Dalanshola» over Steinsland mot kommunegrensa mot Vennesla og fylkesgrensa mot Vest-Agder. Navneutvalgets begrunnelse for å kalle veistubben Honnemyrveien er tilknytningen til stedsnavnet Honnemyr. Det påpekes at Steinslandsveien kan være et alternativ, men at det kan forveksles med Steinsvannsveien som er navnet på kommunevei 52 til Steinsvann. Dessuten har Vennesla kommune fastsatt navnet på sin side av kommunegrensa til Honnemyrvegen. Språkrådet skal ikke ha merknader til navneforslaget.

Bøndene bygde veien

Tveit kan fortelle historien om da hans far på slutten av 70-tallet fikk alle bøndene fra Steinsland, Svaland og Ås med på å bygge veien fra Dalanshola til Steinsland.
– Bøndene betalte, men fikk også tilskudd fra Fylket og Kommunen. Det var stor fest da ordfører og folk fra fylket åpnet veien, skriver steinslendingen, som tror åpningen skjedde i 1981. Det var ingen som nevnte Honnemyr i den forbindelse, heller ikke avisene, kan han opplyse.
– Nei, kommentarene var at nå hadde Steinsland endelig fått veiforbindelse til Birkeland uten å måtte kjøre lange omveier, forteller Tveit, som ikke kan huske at noen noensinne har kalt den delen av veien for Honnemyrveien. På andre sida av fylkesgrensa kan det derimot godt tenkes at folk har kalt veien for Honnemyrveien, medgir steinslendingen, og det er helt greit for ham, bare den blir hetende Steinslandsveien på hans side av grensa.

– Voksendåp

– Jeg lurer på om det ikke har noen betydning at veien som våre forgjengere har betalt for plutselig etter ca. 34 år får voksendåp. Er ikke barnedåpen til ordfører Kristen Flå god nok, spør Odd Gunnar Tveit. Han påpeker at alle sier de skal kjøre «over Steinsland» når de kjører den aktuelle veien. Argumentet om at Steinsvann kan forveksles med Steinsland har han liten sans for.
– Der er stor forskjell på et vann og et land, fastslår Tveit, som gjør det klart at han ikke kommer til å gi seg så lett, og at han i alle fall aldri kommer til å skrive Honnemyrveien.
– Hvis regning fra eiendomsskatten kommer med Honnemyrveien på, da blir den returnert uåpnet, skriver Odd Gunnar Tveit og avslutter med at han håper på et positivt svar. Brevet er for øvrig signert Odd Gunnar Tveit,
Steinslandsveien, Steinsland.

Vil bli hørt

Jakob Olaus Mo lover at Tveits innspill vil bli tatt opp i navneutvalget.
– Det som er vanlig er at vi i neste møte tar en vurdering av merknadene som er kommet, med bakgrunn i den informasjonen som er gitt ut i pressen og på kommunens hjemmeside. Det har vi gjort før, sier Mo til BirkenesAvisa. Han ønsker ikke å forskuttere utfallet av en slik diskusjon, men understreker at utvalget lytter til innspill.
– Vi prøver å matche lokale forhold så godt vi kan, men lokale navn kan ofte være omtvistet, og vi prøver å være lydhøre for slike innspill, sier Mo. Neste møte i navneutvalget er i månedsskiftet februar-mars.