18 leiligheter og nytt kjøremønster

I VIRKSOMHET SIDEN 1945: Etter hvert som Birkeland har vokst har trafikksikkerhet, plassmangel og strandsone skapt mye hodebry for både Aanesland fabrikker og kommunen. Nå får politikerne i Birkenes snart forslag til en detaljreguleringsplan på bordet. Teksten på bildet viser noen av de foreslåtte endringene.

I VIRKSOMHET SIDEN 1945: Etter hvert som Birkeland har vokst har trafikksikkerhet, plassmangel og strandsone skapt mye hodebry for både Aanesland fabrikker og kommunen. Nå får politikerne i Birkenes snart forslag til en detaljreguleringsplan på bordet. Teksten på bildet viser noen av de foreslåtte endringene.

I VIRKSOMHET SIDEN 1945: Etter hvert som Birkeland har vokst har trafikksikkerhet, plassmangel og strandsone skapt mye hodebry for både Aanesland fabrikker og kommunen. Nå får politikerne i Birkenes snart forslag til en detaljreguleringsplan på bordet. Teksten på bildet viser noen av de foreslåtte endringene.

NYTT PLANFORSLAG: Trafikkforholdene i Valtjønnkrysset og området rundt har i årevis vært en hodepine. Aanesland fabrikker har plassmangel samtidig som skolene genererer trafikk med personbiler og fotgjengere, mange av dem barn. Nå har treforedlingsbedriften laget forslag til en løsning for området.

FORANDRINGER: Dersom birkenespolitikerne godtar planforslaget, legges det opp til store endringer i området, blant annnet oppføring av to treetasjes bygg med inntil 18 leiligheter, ny innkjøring til gamle Valstrand, trailertrafikk kun fra Tveideveien og omdisponering av kommunale arealer.

LES HELE SAKEN I UKAS BIRKENESAVIS!