Ukas leder: Et kinderegg

Birkenes kommune er i dialog med ledelsen ved Aanesland fabrikker. Flytting av den 67 år gamle flaggstangfabrikken ser ikke lenger ut til å være utopi. Dermed kan det gå mot en løsning på både bedriftens plassproblemer, kommunens trafikkproblemer og naboenes røykplager.

Nå er det viktig å ikke legge all skyld på fabrikken for de utfordringer dens beliggenhet har skapt etter hvert som området rundt Valtjønn har blitt utbygd. Aanesland fabrikker var, som både lokalpolitikere og andre liker å påpeke, først i området. Det var vel heller ikke mange som tenkte at det skulle bygges både boligfelt og skole i nabolaget den gangen fabrikken etablerte seg.

Utfordringene med å ha en industribedrift midt i et område dominert av boliger, barnehager og skoler må politisk unnfallenhet og fraværet av framtidsretta kommunal planlegging ta mesteparten av skylda for, ikke en fabrikkledelse som har kjempet med nebb og klør for å bevare lokale arbeidsplasser.

Vi skriver imidlertid 2012, og Aanesland fabrikker er ”kringsatt av fiender”, les: omringet av bebyggelse og aktivitet som er lite kompatibel med industri og tungtransport. Samtidig jobbes det med planer for videre utvikling av den tradisjonsrike treforedlingsbedriften, planer som krever en utvidelse av dagens fabrikkområde, og det er det ikke plass til på bedriftens egen eiendom. I det hele tatt er de fysiske utvidelsesmulighetene svært begrenset der fabrikken ligger i dag. Da kan det være mer framtidsretta å tenke flytting.

Det vil kunne utløse et kinderegg av positive bivirkninger. For det første vil bedriften få muligheten til å etablere seg på en tomt og i lokaler som står mer i stil med den framtida den ønsker å være en del av. Videre vil kommunen lettere kunne finne en løsning på utfordringene med trafikkavviklingen i et område som huser kommunens to største skoler og en stor privat barnehage i tillegg til idrettshall og kulturhus. Og sist, men ikke minst; de nærmeste naboene vil bli kvitt sjenerende støy og røyken fra fabrikkpipa.

Hvorvidt en flytting lar seg realisere er et spørsmål om økonomi. Aanesland-ledelsen har satt som betingelse at bedriften ikke skal komme ut i andre enden med større kostnader enn den har i dag. Det er et komplisert regnestykke som i tillegg til tomteverdiene må inneholde både flyttekostnader, driftskostnader før og etter flytting og ikke minst opprydding ved Valtjønn.

Dersom flytteprosjektet legges opp som et tiltak for å sikre en framtidsretta og miljøvennlig drift, kan det være offentlige støttekroner å hente, fra eksempelvis Innovasjon Norge. Her bør kommunens næringskonsulent kunne bistå i søkeprosessen.

Blir en byttehandel resultatet, vil det åpne for spennende muligheter på Valtjønn-eiendommen. Det mest spennende blir imidlertid å se om kommunen har råd til å la fabrikkeiendommen bli en friluftsperle ved vannet, eller om økonomien tvinger den til å etablere boliger på den attraktive eiendommen? I så fall forutsetter vi at politikerne er framsynte nok til å sikre allmennheten tilgang til vannet.

Men først må kommunen og fabrikkledelsen komme til enighet…