Tøffe tider for BirkenesAvisa

MÅ KUTTE: Redaktør Bjørn Vidar Lie blar i forrige ukes utgave av BirkenesAvisa, en "storavis" på 40 sider. – Slike utgivelser er BirkenesAvisa helt avhengig av å fortsette med på grunn av annonseinntektene, men leserne må nok venne seg til slankere utgaver av lokalavisa ellers, varsler han. Endringen er ett av flere grep for å redusere kostnader.

MÅ KUTTE: Redaktør Bjørn Vidar Lie blar i forrige ukes utgave av BirkenesAvisa, en "storavis" på 40 sider. – Slike utgivelser er BirkenesAvisa helt avhengig av å fortsette med på grunn av annonseinntektene, men leserne må nok venne seg til slankere utgaver av lokalavisa ellers, varsler han. Endringen er ett av flere grep for å redusere kostnader.

MÅ KUTTE: Redaktør Bjørn Vidar Lie blar i forrige ukes utgave av BirkenesAvisa, en «storavis» på 40 sider. – Slike utgivelser er BirkenesAvisa helt avhengig av å fortsette med på grunn av annonseinntektene, men leserne må nok venne seg til slankere utgaver av lokalavisa ellers, varsler han. Endringen er ett av flere grep for å redusere kostnader.

NÆRING. Dersom den negative trenden fortsetter, kan det bli kroken på døra allerede ved årsskiftet for birkenesingenes egen lokalavis.

En svikt i inntektene på nærmere 25 prosent gjør at Birkenesavisa må ta noen kraftige grep for å prøve å snu situasjonen. – Ikke ønskelig, men tvingende nødvendig, skal avisa overleve, sier redaktør Bjørn Vidar Lie.

Annonsesvikt

Lie viser til at de aller fleste papiravisene nå opplever at annonseinntektene går drastisk ned.
– Fævennen varslet for kort tid siden at de må kutte en tredjedel av arbeidsstokken på grunn av svikt i annonsemarkedet. Åmliavisa sliter også hardt – dette er en trend i hele avisnorge. Hittil har vi i BirkenesAvisa klart å holde oss flytende, men nå merker også vi at næringslivet ikke er like villige til å bruke penger på annonser i papiraviser som tidligere. Nå må vi arbeide hardt med å hente inn igjen annonsører som har brukt avisa tidligere, men som har valgt oss bort av ulike årsaker.

LES MER OM SITUASJONEN I UKAS PAPIRAVIS