Ber kommunestyret flytte møtedag

HÅPER Å BLI HØRT: Redaktør Bjørn Vidar Lie i Birkenesavisa er spent på hvordan politikerne vil forholde seg til problemene dagens møtekalender har skapt for lokalavisa som har fast utgivelsesdag på onsdager.

POLITIKK. Til uka får politikerne i Kommunestyret en uvanlig sak på bordet når de skal behandle Birkenesavisas anmodning om å legge møtedagen til torsdager i stedet for tirsdager.

ÅPEN INNSTILLING: Vil birkenespolitikerne ta hensyn til Birkenesavisas ønske om å flytte møtedagen til torsdager? Administrasjonen har ingen innvendinger, mens Lillesandsposten har signalisert at torsdager vil være problematiske på grunn av avisproduksjon. (Arkivfoto)

ÅPEN INNSTILLING: Vil birkenespolitikerne ta hensyn til Birkenesavisas ønske om å flytte møtedagen til torsdager? Administrasjonen har ingen innvendinger, mens Lillesandsposten har signalisert at torsdager vil være problematiske på grunn av avisproduksjon. (Arkivfoto)

Bakgrunnen for avisas henvendelse er problemer som oppsto da møtedagen til kommunestyret ble skjøvet fram med én uke, til tirsdagen i uka etter utvalgsmøtene.

Birkenesavisa, som har fast utgivelsesdag på onsdager, opplyser at det har det blitt stadig vanskeligere å dekke de politiske sakene. Første gang da kommunestyremøtene for en del år siden ble flyttet fra torsdager til tirsdager. Det som skjer tirsdag ettermiddag og kveld vil ikke komme på trykk for onsdagen i uka etter, altså over en uke seinere.

– Det er derfor den siste omleggingen oppleves som enda et hinder for å kunne gjøre en god jobb, heter det i brevet redaktør og styreleder sendte kommunen i februar.

Viktig rolle

– BirkenesAvisa dekker stort og smått i kommunen, og vi vet at vi blir flittig lest. Vi jobber hardt for å finne den rette sammensetningen av redaksjonelt stoff. Det inkluderer ikke minst politiske saker som angår lokalsamfunnet. I den forbindelse mener vi at vi har en viktig rolle å spille, både når det gjelder å sette saker på dagsorden, målbære ulike meninger, opplyse om saker som skal behandles og gjengi viktige diskusjoner og vedtak, heter det i henvendelsen avisa sendte til kommunen i februar.

– Fra vårt ståsted gjør møtedag torsdag at vi får muligheten til å omtale saker som er behandlet i utvalgene før de behandles i Kommunestyret. Aktuelle saker vil da komme på trykk dagen før møtet i Kommunestyret. Det vil heller ikke gå så lang tid mellom kommunestyrevedtak og omtalen i BirkenesAvisa, påpeker lokalavisa.

To aviser

Gjennom en henvendelse som er lagt ved saken peker Lillesandsposten på at det er to aviser som dekker kommunen.

– Vi har registrert at BirkenesAvisa ønsker å endre Birkenes kommunes møtekalender og at det er dialog med kommunen om dette. I den grad det er snakk om å la media påvirke møtekalenderen ber vi om at de to avisene får lik mulighet til å komme med innspill, skriver redaktør Thor Børresen, som opplyser at møter for eksempel torsdag ettermiddag vil være problematiske, fordi alle medarbeidere da er engasjert med å gjøre ferdig fredagsavisen.

Uten innstilling

Rådmannen kan ikke se at endring av møtedag har stor betydning for administrasjonens arbeid med å fremme saker til politisk behandling, men har overlatt formuleringen av vedtak til politikerne.
– Generelt er det viktig med åpenhet, for å sikre lokaldemokratiet. Dette var også hensikten bak endringen som ble gjort og som nå skaper utfordringer for en av våre lokalaviser, heter det i saksframlegget.

God dekning har blitt stadig vanskeligere

Det viktigste er at lokalpolitiske saker får best mulig dekning, mener redaktør Bjørn Vidar Lie.

HÅPER Å BLI HØRT: Redaktør Bjørn Vidar Lie i Birkenesavisa er spent på hvordan politikerne vil forholde seg til problemene dagens møtekalender har skapt for lokalavisa som har fast utgivelsesdag på onsdager.

HÅPER Å BLI HØRT: Redaktør Bjørn Vidar Lie i Birkenesavisa er spent på hvordan politikerne vil forholde seg til problemene dagens møtekalender har skapt for lokalavisa som har fast utgivelsesdag på onsdager.

POLITIKK. Redaktøren i én av Aust-Agders minste lokalaviser understreker at saken ikke handler om å diktere møtedag for kommunestyret i Birkenes.

– Det er ikke det dette handler om. Det handler om omlegginger som har gjort det stadig vanskeligere for oss å gi politiske saker en god dekning. Først for noen år siden, da kommunestyremøtene ble flyttet fra torsdager til tirsdager, og nå når de er lagt til tirsdagene uka etter utvalgsmøtene.

Lie sier han blir nødt til å vurdere andre måter å jobbe på dersom politikerne prioriterer dagens møtekalender.

– Da må vi se på hvordan vi skal få dekket de politiske møtene. Skal vi gjøre som i dag, skal vi prioritere ned disse sakene og heller konsentrere oss om temaer vi kan dekke bedre, eller konsentrere oss med om nettavisa.

– Ja, hvorfor kan ikke Birkenesavisa bare legge ut sakene på nett?

– Vi er fortsatt nødt til å prioritere papiravisa, fordi det er den vi tjener penger på. Hvis vi legger ut for mange saker på nett vil vi svekke papiravisa. Slik vil det være så lenge vi har gratis nettavis, og vi ønsker ikke å komme dit at folk tenker at «dette finner jeg jo gratis på nett, så hvorfor kjøpe papiravisa». Vi ser også på muligheter for betalingsløsning på nett, men vi er ikke der ennå på en stund.

– Det viktigste i denne saken er å informere birkenesingene, og jeg tror Birkenesavisa har en viktig funksjon der. Både kommunen, politikerne og innbyggerne er tjent med at lokalpolitiske saker får en best mulig dekning, mener Bjørn Vidar Lie.