Telemarksvegen får svensk drahjelp

MUSEUMSVANDRING: Inger Karlsson (t.v.) og Anna Winther, her på museumsvandring på Grasham sammen med ordfører Arild Windsland, var syntes bygdemuseets samdrift med Kulturbarnehaven var veldig spennende.

MUSEUMSVANDRING: Inger Karlsson (t.v.) og Anna Winther, her på museumsvandring på Grasham sammen med ordfører Arild Windsland, var syntes bygdemuseets samdrift med Kulturbarnehaven var veldig spennende.

MUSEUMSVANDRING: Inger Karlsson (t.v.) og Anna Winther, her på museumsvandring på Grasham sammen med ordfører Arild Windsland, var syntes bygdemuseets samdrift med Kulturbarnehaven var veldig spennende.


NÆRING. I Ätradalen i Sverige driver bedrifter og kommuner felles markedsføring gjennom Ekomuseum nedre Ätradalen. I fjor hadde de 83 bedriftene tilsammen 110.000 besøkende. Nå vil de samarbeide med Telemarksvegen.

Samarbeidsprosjektet, som geografisk starter der elva Ätran renner ut i Kattegat ved Falkenberg, cirka en times kjøring sør for Gøteborg, ble etablert i 1996. Ved hjelp av felles markedsføring og et godt kart skulle bedrifter og turistmål løftes fram og attraktiviteten og lønnsomheten økes. Besøksmålene som er med i samarbeidet forplikter seg til å holde en viss kvalitet på tilbudet. Ekomuseet ledes av et ulønnet styre som velges av medlemsbedriftene.
– Å være medlem og besøksmål i Ekomuseum nedre Ätradalen er blitt et kvalitetsstempel som mange etterstreber. Vi har høy anseelse i kommunene og hos folk flest. Vi har derfor kø til foreningen nå, forteller Anna Winther, styreleder i ekomuseet. Hun er også kunstner og innehaver av gårdsbedriften Anna på Åkerholmen, hvor hun driver atelier og gårdsbutikk.
– For min egen bedrift har det betydd at jeg får flere besøkende og en annen kundekategori enn jeg ellers hadde nådd. Bare det å være med i brosjyren betyr utrolig mye for virksomheten, understreker hun.
Det jobbes nå med å utvikle samarbeidet langs hele Ätradalen, fra Falkenberg i sør til Falköping i nord, en strekning på 210 kilometer. Strekningen skal markedsføres som én destinasjon – «Ätradalsleden».

LES MER OM SAMARBEIDSPLANENE I ONSDAGENS PAPIRAVIS!