Siri og Nathalie holdt festtalen

SKOLETOGET: Skoletoget med lensmann Jorunn Hæstad (t.v.) og lensmannsbetjent Katrine Vollan i spissen på vei opp bakken til skolen.

SKOLETOGET: Skoletoget med lensmann Jorunn Hæstad (t.v.) og lensmannsbetjent Katrine Vollan i spissen på vei opp bakken til skolen.

SKOLETOGET: Skoletoget med lensmann Jorunn Hæstad (t.v.) og lensmannsbetjent Katrine Vollan i spissen på vei opp bakken til skolen.

17. MAI. På Herefoss fikk 7. klassingen Siri Topland og 5. klassingen Nathalie Vehusheia Stensvand det ærefulle oppdraget å holde festtalen på 17. mai i år. Det klarte de med glans.

En strålende dag og en strålende 17. mai var det som Herefoss fikk i år. Dagen startet, tradisjonen tro, med flaggheising utenfor kirken, nedleggelse av krans ved bautaen til Oscar Espelund og deretter festgudstjeneste i en velfylt kirke ved sokneprest Geir Ola Tveit.
Etter gudstjenesten var musikkorpset på plass, og kunne lose 17. maitoget gjennom den vanlige ruten til de til slutt endte på skolen, og festen kunne starte. Etter maten, som besto av nydelig ertesuppe fra Berit Gauslå, kaker, is og mye godt, kunne lekene begynne. I det fine været var det tydelig at alle koste seg. Det var alt fra luftgeværskyting til hesteskokasting og gjettekonkurranser.
De virkelige høydepunktene kom imidlertid da underholdningen startet inne. I år hadde 17. maikomiteen bestemt at noe av overskuddet skulle gå til skolen, til velferdstiltak for elevene. Elevene og lærerne var ikke snauere enn at de prompte gav tilbake i form av underholdning og tale. Først ute var alle elevene med et times langt skuespill om klima og det å finne den forsvunne nøkkelen til fremtiden. Med en engels hjelp kom nøkkelen til rette, og fremtiden kunne igjen se lys ut. Etter dette slo Siri Topland og Natalie Vehusheia Stensvand til med dagens hovedtale. Mer profesjonelt kan det ikke gjøres. Publikum fikk høre om utviklingen siden 1814 og om hele kongerekken, og betydningen av vår frihet og vårt demokrati.
Gjennom elevenes opptredener fikk alle tilstedeværende både en trygghet for at de kommende generasjoner er godt rustet til å ivareta fremtiden, og demonstrert viktigheten av vår lokale skole i et aktivt bygdemiljø.
Programmet gikk videre med flott sang av Linda Vehusheia Larsen, akkompagnert av Vidar Larsen på gitar, og deretter en grundig innføring i forholdene like før og rundt 1814, og det som ble starten på arbeidet med vår grunnlov, levert av Sigbjørn Tveite.
Det hele ble avsluttet med den tradisjonelle premieutdelingen til vinnerne av de forskjellige lekene og konkurransene.
En honnør til 17. maikomiteen ved dens leder Trine Holm. VEL BLÅST!