Flagget gikk til topps


NÆRING. Det ble en verdig markering av frigjøringsdagen 8. mai da Norges største flagg ble heist i Norges høyeste flaggstang av tre. Det skjedde selvsagt på Aaneslands Fabrikker på Birkeland.
Det spesielle flagget, prydet med logoen til Grunnlovsjubileet, steg til topps til Hornmusikkens fanfare inspirert av Birkelandssangen. – Gildt, mente stortingsrepresentant Svein Hardberg, som var invitert sammen med fylkesmann Øystein Djupedal for anledningen.

Mange innslag

Flaggheisingen var imidlertid bare ett av mange innslag den regnfulle ettermiddagen. Et halvdagsseminar om tre som materialvalg, trakk mange tilhørere og foredragsholdere fra både nær og fjern. Felles for prosjektene som ble presentert var at de baserte seg på tre som byggemateriale og at Aaneslands Fabrikker har vært eller er involvert i samtlige. Høyhus av tre, produksjon av moderne bruer, arkitekttegnede minnesmerker og Abrahavn i Dyreparken sier litt om spennvidden i oppdragtyper og kompetansen til den lille, men tradisjonsrike virksomheten.
Foredragsholderne var engasjerte og den temmelig fullsatte salen var lydhør og interessert, noe som uungåelig førte til at det ble vanskelig å å holde skjema. Mens siste foredragsholder hadde ordet, fikk publikum utenfor klarsignal til å begynne å fortære den ?? meter lange bløtkaka, selvsagt med form som en flaggstang.


LES MER I DAGENS PAPIRAVIS!