Ingen plankekjøring

UTVIKLING: Kommunalsjef Halvor Nes.

En statusoppdatering viser at det ikke er bare-bare å iverksette prosjekt balanse.

– Virkelighetens verden er ikke statisk, ting skjer underveis, og man kan ikke alltid planlegge for alt. For å kunne planlegge videre må vi vite hvor vi står akkurat nå, sier rådmann Anne Stapnes.

Det arbeides mye med prosjekt balanse i kommunen for tida, og under arbeidsmøtet tirsdag fikk politikerne en tilstandsrapport. Ikke alt går som planlagt, og administrasjonen forteller om nye behov.

– I dag skal jeg gjøre noe jeg ikke synes er så greit, og det er å fokusere på det vi ikke gjør. Vi har fått til mye, men jeg må fortelle litt om utfordringene også, sier utdanningssjef Marianne Moen Knutsen.

Utfordrende leirskole

Hun forteller at det har kommet ny informasjon, siden prosjekt balanse ble vedtatt i fjor sommer. Det er kommet nye behov for spesialpedagogikk i barnehage, og kommunen bruker lite på dette per i dag.

I skolesektoren mister kommunen inntekter som følge av at Sana legger ned. Til tross for det må deler av tilbudet opprettholdes med færre elever. Også i skolesektoren er det et større behov for spesialpedagogiske tiltak.

– Vi har også fått et vedtak om at det fortsatt skal være leirskole, og vi har en utfordring med å finne inndekning for dette, sier Knutsen.

Det var tidligere i år politikerne endelig bekreftet at de ønsker en bemannet leirskole også i framtida. Finansiering av leirskolen har de overlatt til administrasjonen, for i vedtaket fra politikerne er det ikke spesifisert hvor pengene skal tas fra.

NAV koster

Helsesektoren har et innsparingskrav på fem millioner kroner i perioden 2016-2019. Konstituert helsesjef Signe Ann Jørgensen forteller at det har lykkes sektoren å spare inn på sykehjem og hjemmetjenester,

– Det blir krevende å gjennomføre kuttene i NAV på grunn av flere brukere. Kan vi få på plass et lignende tiltak som Tjenesten, kan dette bremse utveklinga. Innsparinger i boveiledertjenesten er heller ikke mulig å gjennomføre, sier Jørgensen.

I perioden fra 2018 og framover har sektoren også betydelige innsparingskrav. Slik prognosene for inneværende år har hun delvis tro på at dette lar seg gjennomføre. Men også etter 2018 vil ytterligere behov i NAV og boveiledertjenesten gjøre det vanskelig. På sikt påpeker hun også at eldrebølga vil skylle over kommunen.

Gammel skole

Teknisk sjef Halvor Nes forteller at gruppa som ser på eierskap til vei i kommunen så vidt har kommet i gang. Veivesenet norm for vedlikehold av grusvei er 50.000 kroner per kilometer i året.

– Derfor håper jeg dette prosjektet kan gi kommunen mer penger i kassa, selv om det kan bli vanskelig arbeid, sier han.

En prosjektgruppe skal se på hvilke veier som kommunen eier, og hvilke veier private grunneiere i framtida kan ta ansvar for. Et lignende prosjekt knyttet til kommunens eiendommer er ikke kommet så langt som Nes skulle ønske.

– Det er et tilbakevendende tema hva vi skal gjøre med gamle Valstrand, og nå har vi kommet til et punkt hvor vi ikke kan utsette brannsikring. Vi har ikke funnet noen erstatning for de som bruker området, sier Nes.

Han ønsker en helhetlig gjennomgang av arealet, ikke minst med tanke på skoleutvidelse. Dermed vil innsparingskravet bli vanskelig å følge opp, ettersom det er lagt opp til at området avhendes.