Ukas leder: God samfunnsøkonomi

Redaktør Bjørn Vidar LieI Birkenes er man kommet langt i det kriminalitetsforebyggende arbeidet, så langt at kommunen blir brukt som et eksempel til etterfølgelse for andre kommuner. Som en av flere prøvekommuner var Birkenes tidlig ute med å innføre SLT – Samordning om lokale kriminalitetsforebyggende tiltak.

SLT handler om å etablere et fast, organisert samarbeid mellom kommune og politi som sikrer at de ressursene som allerede er der blir mer samkjørt og målretta, eller mer effektive, om man vil. Samtidig skal det styrke det tverrfaglige rus- og kriminalitetsforebyggende samarbeidet i forhold til barn og unges oppvekstmiljø og dagligliv. Det betyr at både skole og skolehelsesøster, fritidsklubb og kulturavdeling, barnevern og PPT, NAV og sosialtjeneste også må spille på lag. Da sier det seg selv at det kreves stor grad av samarbeidsvilje for å lykkes.

I Birkenes har man langt på vei lyktes. Fra en tilværelse med så godt som ingen kontakt mellom de ulike etatene, er det nå etablert et samarbeid som gjør at både politi, SLT-koordinator, skole og barnevern har god oversikt over det som skjer i ungdomsmiljøet i kommunen. Dermed er det også mye lettere å komme tidlig inn med tiltak som kan hindre en ungdom i å ”skli ut” i rus eller kriminalitet. Lensmannsbetjent Katrine Vollan, som har vært med i SLT-arbeidet helt siden starten, kan da også gi flere eksempler på ungdommer som har sluttet med alvorlig kriminalitet etter å ha fått hjelp via SLT-systemet.

Hvor mye Birkenes kommune og resten av samfunnet sparer i kroner og øre på hver ungdom som velger utdanning og jobb framfor rus og/eller kriminalitet, har vi ikke eksakte tall på. Men vi vet at en institusjonsplass for en rusbelasta ungdom koster samfunnet et syvsifret beløp i året. Da er det et enkelt regnestykke å finne ut at forebygging er lønnsomt.

Det er lønnsomt både økonomisk og sosialt. For vi må selvsagt heller ikke glemme alt hva ungdommen selv, familie og venner spares for av sorg og lidelse. Det kan ikke måles i penger. Derfor håper vi at både kommunen og politimesteren følger opp de gode og uttalte intensjonene om å satse på forbyggende arbeid. Det er rett og slett god samfunnsøkonomi.

Lykke til, Lars Helge!

Om han ikke blir historisk, blir Lars Helge Birkeland i alle fall lokalhistorisk, når han i morgen ettermiddag legger ut på det 20 kilometer lange normalprogrammet i VM i skiskyting i tsjekkiske Nove Mesto. Da blir nemlig 24-åringen fra Mollestad tidenes første mannlige VM-deltaker i skiskyting fra Birkenes. Han er allerede blitt den første mannlige birkenesingen med gull i verdenscupen. Det sørget en fenomenal stafettetappe i Ruhpolding i januar for. Da skjøt mollestadværingen fullt hus. Gjør han det i morgen også, kan det bli moro å være nordmann, for ikke å si skiskyttergal borkis. Vi ønsker Lars Helge lykke til på normalen og krysser fingrene for at han har dagen både i løypa og på standplass!