Ukas leder: Tøffe tider I og II

”Butikken på Engesland i krise”. Det er noe kjent ved det utsagnet. Med jevne mellomrom har det dukket opp så lenge BirkenesAvisa har eksistert. Formuleringene har vært ulike, men innholdet det samme; omsetningen ved nærbutikken på Engesland er nå så lav at det ikke er mulig å få hjulene til å gå rundt, langt mindre leve av driften.

Folkemøter og idédugnader er avholdt, statlige og kommunale tilskudd og lån er gitt, nytt drivstoffanlegg er kjøpt inn, bygdefolket er blitt oppfordret til å bruke butikken. Likevel er den lille nærbutikken igjen i krise. De siste månedene har omsetningen sunket med 25 prosent. Nå kan ikke innehaver Kathrine Vestøl drive ”lekebutikk” lenger. Det er en holdning vi har forståelse for.

Hun har ikke akkurat hatt flaksen på sin side, den gode Kathrine,etter at hun overtok driften av den lille nærbutikken sommeren 2010. Armbrudd og beinbrudd med påfølgende sykemeldinger, kostbare reparasjoner av kjøl og frys, innbrudd, og strømbrudd med påfølgende kassering av mengder med fryse- og kjølevarer er bare en del av historien. Bortfall av den årlige kommunale støtten en annen.

Nå ville neppe de 12.000 årlige kommunale kronene vært nok til å redde butikken uansett, men det gjør ikke situasjonen lettere at kommunens økonomiske situasjon gjør det nytteløst å be om hjelp derfra. Dessuten ville det fort kunne blitt oppfattet som forskjellsbehandling dersom ikke butikken på Herefoss hadde blitt tilgodesett med den samme støtten.
Det er også et spørsmål om hvor langt det offentlige skal strekke seg for å holde liv i et privat næringsforetak.

Som kunde ønsker man seg selvsagt størst mulig vareutvalg til lavest mulig pris. Ønsker man en liten nærbutikk i sitt grisgrendte nabolag, må man imidlertid være villig til å fire på krava. Ingen kan forvente at nærbutikken på Engesland skal kunne tilby samme vareutvalg og pristilbud som Kiwi og Prix på Birkeland. Det lar seg simpelthen ikke gjøre. Da ville eieren brenne inne med varer i et omfang som ville ført til konkurs i løpet av kort tid.

Sammen med skolen og barnehagen har bygdefolket holdt butikken fram som livsnerven i lokalsamfunnet på Engesland. Da er det rart at ikke bygdefolket selv ser verdien i å bruke butikken i en slik grad at den går rundt. Nå er den ene livsnerven i ferd med å ryke, og det er bare bygdefolket selv som kan redde den.

Tøffe tider II

I et leserinnlegg i denne ukas avis redegjør rådmann Gro Anita Trøan for alvoret i Birkenes kommunes økonomiske situasjon. Tidligere har rådmannen varslet at kommunen må kutte minimum fem millioner kroner i året de neste åra. Siden har situasjonen forverret seg. Det er derfor knyttet en viss spenning til rådmannens budsjettforslag for 2013. Det ble presentert for presse, kommuneansatte og politikere i går, dessverre for sent til at vi rakk å presentere innholdet i denne ukas avis. Les derfor om budsjettforslaget på nettavisa vår www.birkenes-avisa.no.