Tok ikke risikoen

FIKK FLERTALL: – Det er for stor risiko. Vi kan ende opp med mye høyere kostnader enn i dag, mente KrFs Trygve Raen, som fikk flertall for partiets forslag om å si nei til privatisering av de tre siste kommunale barnehagene – Natveitåsen, Birkeland og Engeland.
FIKK FLERTALL: – Det er for stor risiko. Vi kan ende opp med mye høyere kostnader enn i dag, mente KrFs Trygve Raen, som fikk flertall for partiets forslag om å si nei til privatisering av de tre siste kommunale barnehagene – Natveitåsen, Birkeland og Engeland.

FIKK FLERTALL: – Det er for stor risiko. Vi kan ende opp med mye høyere kostnader enn i dag, mente KrFs Trygve Raen, som fikk flertall for partiets forslag om å si nei til privatisering av de tre siste kommunale barnehagene – Natveitåsen, Birkeland og Engeland.

POLITIKK. Frykt for nedleggelse, dårligere tilbud til barn med spesielle behov og mindre rom for å drive tidlig innsats var hovedårsakene da Kommunestyret sa nei til å privatisere de tre siste kommunale barnehagene.

To kommunale barnehager – Birkenesparken og Herefoss – er allerede på private hender. Med kommunens svært krevende økonomiske situasjon som bakteppe foreslo administrasjonen å privatisere også Natveitåsen, Birkeland og Engesland, for å kunne benytte nasjonal sats som tilskudd til de private barnehagene og dermed spare penger. Gevinsten var beregnet til opp mot 2,2 millioner kroner. I forslaget til vedtak var det lagt inn en mulighet for å beholde en eller flere av barnehagene.

– For stor risiko

– Vi vil ikke gå inn for forslaget. Det er for stor risiko. Vi kan ende opp med mye høyere kostnader enn i dag, framholdt KrFs Trygve Raen, med henvisning til konsekvensene dersom kommunen blir sittende igjen med eksempelvis kun Engesland banehage, som har relativt høye kostnader per plass sammenlignet med de større og mer sentralt beliggende barnehagene. Raen, som mente det var mer å hente ved å effektivisere Natveitåsen og Birkeland barnehage, fremmet på vegne av KrF forslag om å si nei til privatisering. Han fikk støtte av SVs Iren Sommerset. Rådmann Gro Anita Trøan bekreftet at det ville være en viss risiko forbundet med full privatisering, noe som også saksframlegget viste.
– Men vi har utfordret våre ansatte på om det er mulig å effektivisere for å få ned kostnadene, og har fått negative tilbakemeldinger på det, opplyste rådmannen. Hun forsikret imidlertid at administrasjonen ville ta opp spørsmålet med de barnehageansatte igjen, dersom Kommunestyret gikk mot privatiseringsforslaget.

Tidlig innsats viktig

Senterpartiets Eva Aabel Retterholt og Arbeiderpartiets Anders Christiansen mente kommunen ville miste muligheten til å følge opp høyt prioriterte prosjekt ”Tidlig innsats” dersom kommunen ga fra seg styringen med alle barnehagene. Aabel Retterholt presiserte dessuten at kommunen måtte beholde eierskapet over barnehagebygget og eiendommen på Engesland dersom det ble privatisering, mens Christiansen mente det var for galt at folks skattepenger skulle gå til private.
– De skal pløyes tilbake til kommunen og brukes fornuftig der, sa han, og la ironisk til at det nok kunne stilles spørsmålstegn ved hvor fornuftig kommunen brukte pengene sine, den anstrengte økonomien tatt i betraktning.

Delt Høyre

Høyre var igjen delt. Mens John Olav Fidje stemte mot, da han mente det framlagte tallmaterialet var for tynt til å konkludere med at det ville lønne seg med full privatisering, syntes partifelle Nils Olav Eikenes at reservasjonen om å kunne beholde en eller flere barnehager kommunale var nok til å stemme for, selv om han presiserte at han ikke var for full privatisering. FrPs Odd Gunnar Tveit var den eneste som ikke så noen betenkeligheter med administrasjonens forslag. Han mistenkte rådmannen for å ha tittet i FrPs program og understreket at han ønsket at kommunen skulle drive med minst mulig.
I avstemmingen fikk KrFs alternative forslag 13 stemmer, mens administrasjonen måtte nøye seg med syv.